Magnetic Selectors - nowe narzędzia selekcji


Freeform Pen Tool - to piórko dowolnych (odręcznych) kształtów

Magnetic Selectors - nowe narzędzia selekcji
Freeform Pen Tool choć stanowi nowość w Photoshopie, przypomina dobrze znane z Illustratora narzędzie Pencil. Pozwala rysować dowolne kształty ścieżek bez konieczności konstruowania krzywych BŽziera. Podobnie jak w programie Illustrator mamy tu do czynienia tylko z jednym parametrem, określającym opcje ścieżki. Curve Fit identycznie jak w przypadku Magnetic Pen określa stopień jej złożoności. Im wyższa czułość narzędzia na ruchy myszką, tym ścieżka jest bardziej wygładzona. Zawiera również mniej węzłów i ma ładniejsze kształty.

Podsumowanie

Można się spodziewać, że nowe narzędzia do tworzenia selekcji i ścieżek spotkają się z ograniczonym zainteresowaniem doświadczonych użytkowników Photoshopa. Trudno jest zmienić przyzwyczajenia i wyrobione nawyki. Nic nie zastąpi też tradycyjnie konstruowanej krzywej BŽziera. Jednak w niektórych przypadkach, w szczególności dla tych, którzy mają mniejsze doświadczenie w rysowaniu ścieżek, narzędzie to może okazać się niezwykle pomocne. Zarys ścieżki uzyskany dzięki Magnetic Pen może być doskonałym punktem wyjścia do jej edycji i korekty. Pamiętajmy także, że narzędzia magnetyczne sprawdzają się przede wszystkim tam, gdzie występują kontrasty na krawędziach właściwego obiektu. W innych przypadkach radzą sobie już gorzej z rozpoznawaniem właściwych kształtów - podobnie jak pozostałe narzędzia selekcji automatycznej (Magic Wand, Color Range).

Dla początkujących grafików magnetyczne narzędzia (szczególnie Magnetic Pen) będą doskonałym materiałem do nauki i nabierania doświadczenia w rysowaniu krzywych Beziera.