Mało miejsca na dysku C. Jak zwolnić dodatkowe gigabajty

Gdy system z braku miejsca nie pozwala na zainstalowanie kolejnej aplikacji, oznacza to konieczność przeprowadzenia generalnych porządków na dysku. Usuwając zbędne pliki i katalogi możesz zwolnić kilka gigabajtów cennego miejsca.

Windows informuje o braku miejsca wymaganego do instalacji danego programu, ostrzega też użytkownika o wyczerpującym się miejscu. W takich sytuacjach system automatycznie oferuje przeprowadzenie procedury oczyszczania systemu, w czasie której m.in. pliki tymczasowe są usuwane, a stare dokumenty - kompresowane.

Można dzięki temu odzyskać od kilku do kilkunastu gigabajtów przestrzeni dyskowej. Jeśli to nie wystarcza, wypróbuj poniższe środki, dzięki którym jeszcze bardziej "odchudzisz" system operacyjny.

Krok 1. Porządki

Zaopatrz się w oprogramowanie do czyszczenia i konserwacji systemu operacyjnego. Może to być np. CCleaner, Odkurzacz czy System Mechanic. Z pomocą tych narzędzi oczyścisz Windows ze zbędnego balastu w postaci plików tymczasowych czy starych wpisów w Rejestrze.

Krok 2. Przeniesienie pliku stronicowania na inną partycję

Plik wymiany - pagefile.sys - to plik wspólnie z pamięcią RAM tworzyący pamięć wirtualną komputera. Jest domyślnie zakładany w katalogu głównym partycji systemu Windows, najczęściej oznaczonej literą C. Przeniesienie pliku wymiany nie tylko zwolni miejsce na dysku systemowym, ale przyspieszy działanie Windows. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Tajemnice pliku wymiany.

Aby przenieść plik pagefile.sys, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer i wybierz z menu podręcznego pozycję Właściwości. W oknie Właściwości systemu przejdź na zakładkę Zaawansowane i w sekcji Wydajność kliknij przycisk Ustawienia. W Opcjach wydajności otwórz zakładkę Zaawansowane i w polu Pamięć wirtualna wciśnij przycisk Zmień.

Wybierz partycję dysku inną niż C: i zaznacz pole wyboru przy pozycji Rozmiar kontrolowany przez system. Wybierz partycję C: i zaznacz pole wyboru Bez pliku stronicowania.

Zaakceptuj zmiany i ponownie uruchom komputer.

Krok 3. Zmniejszenie rozmiaru lub usunięcie pliku hibernacji

Plik hiberfil.sys tworzony jest na dysku na potrzeby trybu hibernacji Windows. Przechowuje on zawartość pamięci RAM komputera w chwili przejścia systemu w ten stan. Użytkownikowi nie korzystającemu z hibernacji plik nie jest w zasadzie do niczego potrzebny.

Plik hibernacji znajduje się na dysku systemowym. Jego wielkość zależy od ilości pamięci RAM. W naszym wypadku na maszynie z 1 GB pamięci plik ten zajmował 0,99 GB na dysku. Aby poznać dokładny rozmiar pliku, należy w Eksploratorze Windows wybrać Narzędzia | Opcje folderów, a następnie na zakładce Widok odznaczyć pola wyboru Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego (zalecane) oraz Pokaż ukryte pliki i foldery.

Plik usuniesz za pośrednictwem wiersza poleceń (w Windows XP: Start | Programy | Akcesoria | Wiersz polecenia) i komendy:

powercfg -h

Uwaga: być może będzie konieczne ręczne skasowanie pliku z dysku C.

Do zmniejszenia rozmiaru pliku hiberfil.sys służy komenda:

powercfg -h -X

gdzie X to wyrażona w procentach wielkość pliku po redukcji objętości (np. powercfg -h -75 zmniejszy plik hiberfil.sys o 1/4, powercfg -h -50 - o połowę).

Uwaga: maksymalne zmniejszenie wielkości pliku hiberfil.sys wynosi 50 procent.


Zobacz również