Masowa zmiana nazwy (Windows XP)

Nie wszyscy o tym wiedzą, a Eksplorator w Windows XP posiada interesującą funkcję umożliwiającą hurtową zmianę nazwy wielu plików jednocześnie.

Jeśli zaznaczysz kilka plików w folderze otwartym w Eksploratorze, a następnie użyjesz skrótu [F2], będziesz mógł wpisać nową nazwę pierwszego pliku. Uwaga jednak: po zatwierdzeniu zmiany wciśnięciem klawisza [Enter] wszystkie zaznaczone pliki zmienią swoje nazwy, dodając do wprowadzonej (pierwszej) kolejny numer w nawiasach ( ).

Zobacz również:

  • Windows 11: sprawdzamy, co się zmieni w systemie? / nareszcie karty w Eksploratorze
  • Windows 11: jak sprawdzić rodzaj konta?