Menu pod kontrolą

Czym różni się menu Start w Windows 95 od tego samego menu w Windows 98?


Czym różni się menu Start w Windows 95 od tego samego menu w Windows 98? W obu przypadkach widzimy różne podmenu i skróty do programów, ale w Windows 95 wszystkie elementy są posortowane. Dlaczego Windows 98 łamie tę konwencję?

Menu pod kontrolą
Odpowiedź jest prosta. Windows 98 pozwala dostosować każdy element interfejsu i umieścić go w menu Start. Gdy instalujesz nowy program, ikona skrótu jest dodawana przeważnie na dole menu StartęProgramy, chyba że program instalacyjny pozwoli wybrać inne położenie.

Możesz jednak łatwo przenieść dowolny element menu w inne miejsce. Wystarczy kliknąć StartęProgramy, ustawić kursor myszy nad elementem, który chcemy przemieścić, i przeciągnąć skrót lub podmenu w inne miejsce: w tym samym menu, w dowolnym podmenu, a nawet w górnej części menu Start. Zwróć uwagę na poziomą czarną belkę pojawiającą się w menu - w tym właśnie miejscu zostanie umieszczony przeciągany element.

Jeżeli menu Programy jest zapełnione dziesiątkami różnych skrótów, możesz ustawić je alfabetycznie, ale wymaga to modyfikacji Rejestru. Zanim zaczniesz cokolwiek zmieniać, zrób kopie bezpieczeństwa następujących plików: user.dat, system.dat, user.dao, system.dao.

Menu pod kontrolą

Przygotowanie skrótu klawiszowego umożliwi szybkie wyciszenie głośnika w sytuacji "awaryjnej".

Uruchom teraz Edytor Rejestru (przejdź do StartęUruchom, wpisz regedit i kliknij przycisk OK). W lewej części ekranu Edytora Rejestru odszukaj pozycję <nobr>HKEY_CURRENT_USER\<wbr>Software\<wbr>Microsoft\<wbr>Windows\<wbr>CurrentVersion\<wbr>Explorer\<wbr>MenuOrder</nobr>. Kliknij teraz "+" obok pozycji MenuOrder. Pojawią się dwa foldery: Favorites i Start Menu. Aby posortować alfabetycznie menu Programy, przejdź do Start Menu\Programy\Menu key. W prawej części Edytora Rejestru zobaczysz teraz pozycję Order, gdzie przechowywane są informacje o porządku elementów w menu Programy. Aby przywrócić porządek alfabetyczny, kliknij tę pozycję prawym przyciskiem myszy i wybierz Usuń z menu podręcznego. Potwierdź wykonanie operacji.

Aby posortować inne menu, wystarczy usunąć pozycję Order z odpowiedniego klucza należącego do MenuOrder, czyli Favorites\Menu key, Start Menu\Menu key lub klucza Menu Key dowolnego podmenu. Możesz już opuścić Edytor Rejestru i wylogować się z systemu (StartęWyloguj...). Zaloguj się ponownie, otwórz odpowiednie menu i sprawdź, czy elementy zostały uporządkowane.

Niestety, ani przesuwanie elementów menu za pomocą myszy, ani edycja Rejestru nie są trwałe. Wystarczy zainstalować nowy program, przesunąć coś przypadkowo lub udostępnić komputer innej osobie i po chwili nie zostanie śladu po wcześniejszym porządku.

Aby zmusić Windows 98 do sortowania menu po każdym uruchomieniu komputera, musimy utworzyć dodatkowe sekcje Rejestru. Na początek uruchom Edytor Rejestru i zrób kopię klucza Menu key odpowiedniego menu. Zaznacz klucz w lewej części Edytora Rejestru i wybierz RejestręEksportuj plik Rejestru. Wybierz lokację i wpisz nazwę dla kopii. Upewnij się, że wybrana jest opcja Wybrana gałąź w pole Zakres eksportu. Kliknij przycisk Zapisz. Opuść Edytor Rejestru.

Odszukaj utworzoną właśnie kopię klucza z Rejestru i kliknij ją prawym przyciskiem myszy. Z menu podręcznego wybierz Edytuj, aby otworzyć ją w Notatniku. Zapisz plik pod inną nazwą, aby zachować niezmienioną kopię klucza. Wybierz PlikęZapisz jako i podaj nazwę, np. "alphamenu.reg" (pamiętaj, że nazwę należy umieścić w cudzysłowach - Notatnik nie doda wtedy rozszerzenia.txt). Najwygodniej będzie zapisać ten plik w folderze C:\Windows.

Teraz zmienimy trochę jego zawartość. Jeżeli poprawnie wyeksportowałeś klucz Menu key, to w trzeciej linijce pliku odnajdziesz napis "OrderÓ=hex:. Zaznacz i skasuj wszystko po dwukropku, tak aby "OrderÓ=hex: był jedynym napisem w ostatniej linii pliku. Wciśnij [Enter], aby dodać nową linię. Możesz teraz zapisać plik (PlikęZapisz) i opuścić Notatnik (PlikęZakończ). Utworzyliśmy klucz Rejestru z pustą pozycją Order, czyli bez informacji o ustawieniu elementów menu.

Musimy teraz poinformować system o tym, że ma korzystać z utworzonego przez nas nowego klucza Rejestru. Aby Windows importował plik z kluczem podczas każdego uruchamiania systemu, musimy zmodyfikować zawartość pliku autoexec.bat. Wybierz StartęUruchom, wpisz notepad c:\autoexec.bat i kliknij OK. Dodaj teraz na końcu pliku autoexec.bat nową linię o następującej treści:

c:\windows\regedit c:\windows\alphamenu.reg (ścieżki dostępu mogą się trochę różnić). Aby uporządkować kilka różnych menu, do każdego z nich przygotuj zmodyfikowany plik klucza Menu key i oddzielną linię w pliku autoexec.bat.

Możesz teraz liczyć na więcej ładu w najczęściej używanych menu Windows 98.