Miniatury w Windows 98

Windows 98 i Windows 95 z Internet Explorerem 4. x umożliwiają łatwe przeglądanie zawartości plików graficznych (typowych formatów spotykanych w WWW: GIF, JPG itd., a także całych dokumentów HTML) . Żeby skorzystać z tej możliwości, należy włączyć wyświetlanie zawartości folderów tak jak stron WWW.


Windows 98 i Windows 95 z Internet Explorerem 4. x umożliwiają łatwe przeglądanie zawartości plików graficznych (typowych formatów spotykanych w WWW: GIF, JPG itd., a także całych dokumentów HTML) . Żeby skorzystać z tej możliwości, należy włączyć wyświetlanie zawartości folderów tak jak stron WWW.

Miniatury w Windows 98

Aby włączyć wyświetlanie miniatur, należy zaznaczyć opcję Włączaj widok miniatur.

Ten sposób jednak ma wady: po pierwsze, wielu użytkowników nie przepada za opcją Jako stronę sieci Web, po drugie, można podglądać zawartość tylko jednego pliku. Można jednak wyświetlić jednocześnie wszystkie pliki graficzne w folderze w trybie "miniatur" (ang. thumbnails). Kłopot w tym, że trudno dotrzeć do tej przydatnej opcji.

Przejdź do jednego z podfolderów folderu Ulubione (w folderze C: \Windows).

Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar folderu i wybierz z menu podręcznego Właściwości. W oknie Właściwości: Ulubione na karcie Ogólne zaznacz opcję Włączaj widok miniatur. Kliknij OK. Ponownie kliknij prawym przyciskiem pusty obszar folderu, tym razem wybierając pozycję Odśwież.

Jeżeli nie widzisz zmian, wybierz Widok | Miniatury (jeśli nie możesz znaleźć tej opcji, zamknij i otwórz ponownie folder). Jak włączyć widok miniatur dla dowolnego folderu, na przykład ze zbiorem plików GIF i JPG? Sposób postępowania jest taki sam, ale uwaga: w niektórych przypadkach Windows odmawia wyświetlania miniatur. Co zrobić wtedy?

Spróbuj przekonwertować wszystkie pliki na format "sieciowy" - GIF lub JPG.

Nie jest to warunek konieczny, powinny być wyświetlane także miniatury np. plików TIFF, ale... Problemem może być także brak miejsca na dysku (tworzony jest dodatkowy plik, o czym później) . Czasem jednak zdarza się, że widok miniatur nie zostaje włączony, niezależnie od naszych zabiegów. Pomóc może prosty, choć dziwaczny zabieg: przenieś folder z grafikami w inne miejsce, np. na Pulpit, a następnie z powrotem w poprzednie. Spróbuj ponownie uruchomić miniatury.

Jeżeli nic nie skutkuje, można przenieść folder z grafikami do folderu Ulubione, a skrót do niego umieścić w dogodnym miejscu (np. na Pulpicie). Po dodaniu nowego elementu do folderu Ulubione jest on także widoczny po przejściu (w IE lub dowolnym folderze) do menu Ulubione.

Jeżeli nie odwiedzałeś ostatnio stron z folderu Ulubione, może się zdarzyć, że miniatury stron będą po prostu pustymi prostokątami. W celu odświeżenia tego widoku, zaznacz wszystkie pozycje (za pomocą skrótu [Ctrl A]), a następnie kliknij jedną z nich prawym przyciskiem myszy i wybierz Odśwież miniaturę (jeżeli odświeżasz miniatury plików GIF lub JPG, nie jest, oczywiście, potrzebne połączenie z Siecią).

Co to za plik?

Miniatury w Windows 98

Wyświetlanie miniatur w pełnej krasie. Jeżeli miniatury nie są dopasowane do rozmiarów okna, użyj klawisza [F5].

Jeśli używasz widoku miniatur, możesz spostrzec, że Windows tworzy nowy plik, Thumbs. db. Jest to baza danych niezbędnych do wyświetlenia miniatur plików graficznych i dlatego nie można włączyć trybu miniatur podczas przeglądania plików na CD-ROM-ie - system nie może utworzyć tam pliku Thumbs. db.

Czy pliki Thumbs. db zajmują dużo miejsca? Na przykład dla 60 plików JPG zajmujących w sumie około 4MB, plik Thumbs. db ma wielkość około 650KB. Ile miejsca zajmują wszystkie pliki Thumbs. db? Łatwo to sprawdzić - przejdź do Start | Znajdź | Pliki lub foldery. W pole Nazwa wpisz "Thumbs.db" i kliknij przycisk Znajdź. Po zakończeniu przeszukiwania przejdź do listy znalezionych plików, użyj skrótu [Ctrl A], by zaznaczyć wszystkie pozycje, a następnie [Alt Enter], by wyświetlić okno Właściwości, w którym podany zostanie łączny rozmiar odnalezionych plików.

Jeżeli twardy dysk zaczyna się robić ciasny, można łatwo usunąć pliki Thumbs. db. Wystarczy w wybranym folderze otworzyć okno Właściwości i zlikwidować zaznaczenie opcji Włączaj widok miniatur - plik Thumbs. db zostanie automatycznie usunięty.

Gdzie to było?

Jeżeli nie pamiętasz, w których folderach włączyłeś opcję wyświetlania miniatur, możesz to łatwo sprawdzić, szukając plików Thumbs. db w opisany powyżej sposób. Nie zawsze będzie on działał stuprocentowo dobrze. Może się na przykład zdarzyć, że opcja miniatur jest włączona dla pustego folderu - w takim przypadku plik Thumbs. db nie zostaje utworzony.

Nic straconego...

Jeśli przypadkowo usunąłeś plik Thumbs. db, jego odtworzenie nie wymaga dodatkowych zabiegów - Windows zrobi to automatycznie podczas najbliższego odświeżenia zawartości folderu (po ponownym otwarciu lub użyciu opcji Widok | Odśwież [F5]).

Ustawienie ikon

Po zmianie rozmiarów okna miniatury plików graficznych nie chcą z reguły zmienić swego położenia - należy wtedy użyć klawisza [F5], zmuszając system do pełnego odświeżenia okna folderu.