Modemy V.90 Koniec linii


Obecnie modemy analogowe, które korzystają z powszechnie dostępnych linii telefonicznych, są najlepszym rozwiązaniem dla większości użytkowników. Oceniając modemy braliśmy pod uwagę łatwość instalacji, wydajność, dokumentację, funkcje i cenę.

Uruchomienie

Ponieważ wszystkie testowane przez nas modemy były zgodne z Plug and Play, instalacja sprowadzała się do montażu karty, restartu komputera i podania ścieżki dostępu do sterowników. W większości przypadków taka procedura świetnie się sprawdzała. Jedynym wyjątkiem był modem 3Com Courier V.Everything. Windows instalował sterownik dołączony do systemu. Dopiero jednak po wymianie na sterownik dołączony do modemu Courier działał prawidłowo. Radzimy, abyście korzystali ze sterowników dołączonych do modemu. Choć instalacja modemów była relatywni prosta musieliśmy czasem zajrzeć do instrukcji obsługi. Jakość i ilość informacji zawartych w instrukcjach różniła się w zależności od producenta. Podczas, gdy dokumentacje modemów 3Com Courier V.Everything i Diamond SupraExpress zawierały szczegółowe instrukcje instalacji (krok po kroku) przydatne w czasie montażu inne oferowały użytkownikom wiele niepotrzebnych danych. Firma Heyes postawiła np. na dokumentację w formie elektronicznej. Zoom miał najlepszą dokumentację zawierającą pomoc przy diagnozowaniu błędów i porady dotyczące korzystania ze starszych programów komunikacyjnych.

Próby uaktualnień

Macie modem x2 lub K56flex i jesteście gotowi do uaktualnienia go do standardu V.90. Co macie zrobić? Większość producentów modemów x2 i K56flex oferuje bezpłatną wymianę pamięci Flash-ROM. W wielu przypadkach oprogramowanie przystosowujące modem do standardu V.90 można ściągnąć ze strony WWW producenta modemu.

<P>Uaktualnienie jest Łatwe...

<P>Prawie rok temu, zanim został opracowany standard V.90, kupiliśmy trzy modemy 56 kb/s z postanowieniem, że w przyszłości uaktualnimy je do V.90 - Boca 56K Multimedia Modem, Hayes Accura i Zoom 56K PCI. Jak się przekonaliśmy proces uaktualnienia był stosunkowo prosty.

Na stronie WWW Boca mieliśmy pewne problemy z wybraniem odpowiedniego pliku. Napisy na pudełku nie odpowiadały nazwom na stronie. Zaryzykowaliśmy i udało nam się.

Uaktualnienie modemu Hayes było równie proste. Na stronie internetowej znajduje się lista wielu różnych modemów, które można uaktualnić. Wystarczy znaleźć odpowiedni typ i skopiować niezbędny plik. Uaktualnienie Zooma przebiegało sprawnie od początku do końca i zajęło około 15 minut.

<P>... ale korzystajcie z sieci

<P>Zanim zaczniecie uaktualniać modem upewnijcie się, że modem będzie mógł równolegle obsługiwać oryginalny standard 56 kb/s i V.90. W razie kłopotów będziecie mogli powrócić do oryginalnego protokołu modemu.

W poszukiwaniu prędkości

Kupowanie modemów najbardziej znanych firm nie zawsze jest najlepszym wyborem. Największą ogólną wydajność (V.90 i V.34) wśród testowanych modemów uzyskał Maxtech i IBM. Biorąc pod uwagę tylko wydajność V.90 najszybszy był modem IBM. Skopiowanie pliku wielkości 1 MB z sieci zajmowało mu minutę i 12 sekund krócej od najwolniejszego z testowanych modemów.

Jak pokazały nasze testy, modemy w wersji PCI uzyskiwały znacznie mniej poprawnych połączeń od modemów wyposażonych we własny kontroler (wszystkie modemy ISA z wyjątkiem IBM). Jak się wydaje mogą istnieć dwie przyczyny takiego stanu. Modemy, które nie są wyposażone we własny kontroler, część zadań realizują za pośrednictwem procesora komputera (np. zarządzanie połączeniami, które jest czasochłonne). Jeśli w czasie łączenia procesor zostanie obciążony dodatkowymi zadaniami np. obsługą plików Excel - połączenie może zostać przerwane. Modemy PCI są urządzeniami stosunkowo nowymi i mogą mieć niedopracowany kod. Prawdą jest, że karty PCI są z reguły szybsze od ISA, szczególnie w przypadku wysyłania i otrzymywania skompresowanych danych jak pliki graficzne czy tekstowe. Niestety zysk prędkości może zostać okupiony mniejszym współczynnikiem połączeń.

Modemy działały najlepiej, gdy łączyliśmy się z dostawcą Internetu, który wykorzystywał modemy z takimi samymi procesorami jak nasze. Modemy z układami Rockwella działały lepiej od innych przy połączeniach z serwerami wykorzystującymi tę samą technologię. Większość użytkowników nie powinna zauważyć różnicy między połączeniami z różnymi dostawcami Internetu, pod warunkiem, że mają oni szybkie modemy 56 kb/s. (patrz "Wy korzystacie z V.90, ale czy Wasz dostawca Internetu też?Ň) Na wydajność ma też wpływ firmware. Często zmieniane oprogramowanie będzie powodować zmianę wydajności modemów.