Modemy V.90 Koniec linii

Modemy 56 K są ostatnimi analogowymi, które kupicie.


Modemy 56 K są ostatnimi analogowymi, które kupicie.

Nie należy oczekiwać kolejnej obniżki cen. Wojna o standard transmisji danych skończyła się. Po roku walki obydwa obozy korzystające z konkurencyjnych technologii transmisji z prędkością 56K (K56flex i X2) uzgodniły standard V.90. Kto wygrał? W perspektywie użytkownicy modemów. Nie trzeba się nareszcie obawiać, że postawi się nie na tego konia. V.90 jest obecnie jedynym wyborem.

Modemy V.90 Koniec linii

Nasze laboratorium testowe najwyżej oceniło modem IBM 56K. Model ten charakteryzował się doskonałą wydajnością i stosunkowo niską ceną. Niestety, jak potwierdził lokalny oddział firmy, modem ten nie będzie sprzedawany w najbliższym czasie w Polsce. Innym bardzo dobrym produktem okazał się Zoom V.90 Dualmode. Modem w wersji PCI kosztował 376 zł + VAT. Oferował pocztę głosową, równoległe przesyłanie danych i głosu, zaś dokumentacja zawierała dokładny opis diagnozowania błędów. Wydajność modemów Zoom była jednak niższa od przeciętnej. Tak więc, jeśli prędkość jest dla Was najważniejsza, znajdziecie szybsze produkty.

Nowy standard nie rozwiązał jednak wszystkich problemów. V.90 ma takie same problemy jak poprzedzające go protokoły. Nie oczekujcie, że będziecie się łączyć z prędkością 56 kb/s. Wyniki testów przeprowadzone w PC World Test Center pokazały tylko 50-procentowy wzrost wydajności w stosunku do protokołu V.34. Praktyka może być jeszcze gorsza, gdyż na transmisję mogą wpływać zakłócenia na łączach, ruch w sieci telefonicznej i jakość przewodów. Podobnie jak w czasach sprzed epoki V.90 prędkości transmisji zbliżają się do wartości 56kb/s tylko podczas odbierania danych. Kiedy wysyłacie pliki z komputera, przepustowość maleje do poziomu 33,6 kb/s lub mniejszej. Również nie wszyscy dostawcy Internetu spieszą się z przystosowaniem do standardu V.90. Jeszcze przez jakiś czas linie będą obsługiwane przez modemy X2 lub K56flex.

Kto powinien kupić modem V.90? Każdy, kto do tej pory używa modemu o prędkości 33,6 kb/s lub wolniejszego, ma odpowiednią jakość łączy i łączy się z dostawcą Internetu, który wykorzystuje modemy o transmisji wyższej niż 33,6 kb/s. Modemy V.90 będą prawdopodobnie ostatnimi modemami analogowymi, które kupicie. Teoretycznym limitem dla tych modemów jest próg 64 kb/s. Wymiana obecnego modemu na 64 kb/s nie miałaby jednak żadnego ekonomicznego uzasadnienia.

ISDN jest drogi i skomplikowany w obsłudze, zaś modemy DSL i kablowe wymagają uaktualnień ze strony firm dostarczających usługę. Jeśli szukacie taniego rozwiązania dostępnego na rynku, V.90 jest najlepszym wyborem. Zachętą mogą też być coraz niższe ceny modemów.

Modemy V.90 Koniec linii

Modemy V.90 56 Kbps.

Standard V.90 nie nadaje się dla każdego. Jeśli Wasze biuro lub mieszkanie znajduje się ponad 7 km od centrali, transmisja może być ograniczona do 33,6 kb/s. Jeśli wykorzystujecie starą linię w złym stanie technicznym (o dużej liczbie szumów, które niekoniecznie muszą być słyszalne), a modem V.34 rzadko łączy się szybciej niż 21,6 kb/s, możecie mieć problemy z połączeniami V.90. Przeciążona linia może stwarzać inne problemy: ponad cztery urządzenia komunikujące się przez tę samą linię mogą powodować obniżenie prędkości transmisji. Jeśli korzystacie już z połączeń za pośrednictwem protokołu x2 lub K56flex, nie myślcie o V.90. Przejście na ten standard nic Wam nie da.

Niezależnie od tego, jaki modem V.90 wybierzecie, nadarza się dobra okazja do kupna, ponieważ ceny są dość niskie.

Prędkość

Modemy V.90 Koniec linii

IBM i 3Com najszybsze z protokołem V.90.

Prędkość modemu deklarowana na pudełku (zazwyczaj 33,6 lub 56 kb/s) nie zawsze jest tą, którą uzyskacie przy połączeniach. W rzeczywistości na prędkość mają wpływ cztery czynniki. Pierwszym z nich jest oprogramowanie firmware i sterowniki. Firmy sprzedające modemy zmieniają czasem kod kontrolera - własny system operacyjny modemu - po otrzymaniu kodu od producenta. Również sterowniki - instrukcje wykorzystywane przez komputer do komunikacji z modemem - są często wymieniane. Zazwyczaj im nowszy kod kontrolera i sterownik, tym mniej problemów i większa prędkość.

Po drugie, modemy mające własne układy kontrolera są szybsze, ponieważ nie korzystają z mocy procesora komputera.