Modyfikujemy słowniki Worda

Zdarza się, że podczas sprawdzania przypadkowo dodamy błędnie wpisane słowo do słownika. Jak je usunąć?


Sprawdzanie pisowni w Wordzie jest bardzo przydatne, zdarza się jednak, że podczas sprawdzania przypadkowo dodamy błędnie wpisane słowo do słownika. Jak je usunąć?

Modyfikujemy słowniki Worda

Możesz dodać własny słownik do Worda.

Musimy ręcznie zmienić zawartość pliku custom.dic. Najwygodniej jest zrobić to wprost z Pulpitu Windows. Przejdź do StartlZnajdź (w Windows 98: StartlZnajdź lPliki lub foldery). Możesz po prostu wcisnąć klawisz F3. W polu Nazwa wpisz "custom.dic", a w polu Szukaj w podaj nazwę dysku, na którym znajdują się pliki Worda. Plik custom.dic pojawi się w dole okna. Kliknij go dwukrotnie lewym przyciskiem myszy. W ten sposób zostanie on otworzony w Notatniku. Możesz teraz odnaleźć błędne słowo i skasować je wraz z całą linią. Zapisz zmiany i opuść Notatnik.

Możemy nie tylko modyfikować istniejący słownik Worda, ale także dodać nowy. Każdy słownik Worda to zwykły plik tekstowy, w którym kolejne wyrazy zapisane są w oddzielnych liniach. Wystarczy więc otworzyć nowy dokument tekstowy w Wordzie, czy nawet w Notatniku i wpisać kolejne wyrazy, pamiętając, aby w jednej linii znajdował się tylko jeden wyraz.

Należy teraz zapisać słownik jako dokument tekstowy pod wybraną nazwą, ale z rozszerzeniem DIC. Jeżeli zapisujemy dokument tekstowy w Wordzie, skorzystajmy z polecenia PliklZapisz jako i wybierzmy Plik tekstowy ze znakami podziału wiersza. Pamiętajmy przy tym, aby całą nazwę podać w cudzysłowie - Word nie doda wtedy automatycznego rozszerzenia TXT.

Aby dodać nowy słownik do Worda, przejdź do NarzędzialOpcje na zakładkę Pisownia i gramatyka. Kliknij przycisk Słowniki. Pojawi się okno Słowniki niestandardowe, w którym kliknij przycisk Dodaj, odszukaj i wybierz utworzony nowo słownik, a następnie kliknij OK. Wybierz nowy słownik z rozwijanej listy i kliknij przycisk OK.

Podkreślenie tekstu w Wordzie 97

W Wordzie, poza podkreślaniem tekstu pojedynczą prostą linią, dostępne są m.in.: linia podwójna, linia falista, linie przerywane, kropkowane i wiele innych.

Zaznacz tekst, który chcesz podkreślić, i przejdź do FormatlCzcionka. Z rozwijanej listy Podkreślenie możesz teraz wybrać odpowiedni rodzaj linii. W oknie Podgląd ujrzysz przewidywany efekt.

Obracanie tekstu

Modyfikujemy słowniki Worda
Word 97 daje nam możliwość obrócenia tekstu w tabeli. Wystarczy ustawić kursor w odpowiedniej komórce tabeli i przejść do Format Kierunek tekstu. Możemy teraz wybrać rodzaj orientacji tekstu (poziomo lub pionowo).

Jeżeli jednak często zmieniamy orientację różnych fragmentów tabeli - chcemy np. poeksperymentować wyglądem całości - możemy uprościć obracanie tekstu. Wystarczy w tym celu skorzystać z paska narzędzi Tabele i krawędzie. Jeżeli nie jest on widoczny, należy kliknąć na przycisk na głównym pasku narzędzi.

Modyfikujemy słowniki Worda
Skorzystajmy teraz z przycisku na pasku narzędzi Tabele i krawędzie. Jedno kliknięcie wystarczy, aby obrócić tekst w tabeli.

jAK pORADZIĆ sOBIE Z cAPS LOCKIEM?

Klawisz CapsLock jest tak niefortunnie umieszczony na klawiaturze, że bardzo często zdarza się, że wciskamy go zamiast klawisza Shift. Efekt jest znany: zamiast małych liter pojawiają się wielkie i odwrotnie. Tekst trzeba wtedy poprawić.

Należy przejść do FormatlZmień wielkość liter, wybrać opcję zAMIANA na małe/WIELKIE i kliknąć OK.

Jeżeli chcielibyśmy, aby takie błędy były poprawiane w chwili, gdy tylko się pojawią, możemy skorzystać z Autokorekty. Przejdź do NarzędzialAutokorekta i zaznacz pole Poprawiaj błędy przypadkowego użycia klawisza cAPS LOCK. Kliknij OK.

TABele w Wordzie

Klawisz [TAB] może być bardzo przydatny przy tworzeniu tabel. Jeżeli znajdujemy się w ostatnim wierszu, w ostatniej komórce tabeli, to użycie klawisza [TAB] spowoduje utworzenie nowego wiersza tabeli. W każdej innej części tabeli wciśnięcie klawisza [TAB] przeniesie kursor do sąsiedniego pola tabeli (na prawo lub do pierwszej komórki w następnym wierszu). Jeżeli użyjemy kombinacji [Ctrl+TAB], to przeskoczymy do sąsiedniej komórki tabeli, ale w lewo (lub do góry, gdy jesteśmy w pierwszej kolumnie tabeli).

Co zrobić jednak, gdy chcemy w tabeli użyć klawisza [TAB] w ten sam sposób, co przy edycji zwykłego tekstu? Trik polega na przytrzymaniu klawisza [Ctrl] podczas wciskania [TAB].