Mój komputer - dodatkowe opcje

Przy pomocy odpowiednich wpisów w Rejestrze, możemy w Windows XP do okna 'Mój komputer' dodać kilka pożytecznych ikon, z których najczęściej korzystamy.

Należy w tym celu uruchomić edytor Rejestru i odszukać w nim następujące miejsce:

"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\

Explorer\MyComputer\NameSpace"

Następnie poleceniem Nowy | Klucz, w zależności od potrzeby, dodajemy klucze o następującej nazwie:

{D20EA4E1-3957-11D2-A40B-0C5020524153} - Narzędzia administracyjne

{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D} - Drukarki i faksy

{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} - Zaplanowane zadania

{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} - Kosz

Nazwy "Narzędzia administracyjne", "Drukarki i faksy", "Zaplanowane zadania", czy "Kosz", podajemy jako dane wartości (po założeniu klucza, przechodzimy na prawe okno, po czym prawym klawiszem myszy, z menu kontekstowego wybieramy Modyfikuj).


Zobacz również