"Mój komputer" - precz z pulpitu!

Chciałbyś pozbyć się ikony "Mój komputer", tkwiącej uparcie na pulpicie, a nie wiesz, jak tego dokonać? Zmodyfikuj Rejestr!

Zanim przystąpimy do usuwania ikon z pulpitu, należy się wyjaśnienie - w systemach XP ikonę "Mój komputer" można usunąć klikając prawym przyciskiem myszy na pulpicie, wybrać polecenie Właściwości, a następnie na karcie Pulpit kliknąć przycisk Dostosuj pulpit i usunąć zaznaczenie pola wyboru Mój komputer. Zatem porada skierowana jest do posiadaczy starszych wersji systemu Windows - 2000 i Me.

Otwórz Edytor Rejestru (menu "Start | Uruchom | regedit") i odnajdź klucz:

"HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}"

Jeśli klucz nie istnieje, stwórz go i dodaj wartość DWORD o nazwie "Attributes", przypisując jej ciąg szesnastkowy "f0500174" w polu Dane wartości.

Nie musisz restartować systemu ani ponownie uruchamiać Eksploratora - nowy wpis zacznie obowiązywać natychmiast. Odswież jedynie pulpit przyciskiem F5 lub poleceniem Aktualizuj z menu podręcznego myszy na pulpicie.

Uwaga: o ile ikona Mój komputer zniknie z pulpitu, pozostanie widoczna w oknie Eksploratora. Aby przywrócić ikonę, usuń z Rejestru wartość "Attributes" i zaktualizuj pulpit.