Moje dokumenty - moja lokalizacja

A oto prosta wskazówka, jak szybko zmienić domyślne ustawienia foldera 'Moje dokumenty' i przenieść go wraz z zawartością w bezpieczniejsze miejsce.

Za ikoną 'Moje dokumenty', która figuruje na pulpicie i w oknie Eksploratora, kryje się skrót o szczególnym znaczeniu. Treść skrótu, którą stanowi folder docelowy jest przechowywana w obrębie Rejestru. System nie narzuca użytkownikowi określonego folderu - pozwala zmienić domyślnie ustawiony na inny.

W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę Moje dokumenty i wybrać polecenie Właściwości. Lokalizacja domyślna jest podana na karcie Folder docelowy. Aby ją zmienić, należy wpisać żądaną ścieżkę w polu tekstowym Element docelowy lub kliknąć przycisk Przenieś i wskazać folder w oknie Wybieranie miejsca docelowego.

System samodzielnie wprowadzi zmiany do Rejestru. W Windows Me, 2000 i XP pojawi się pytanie, czy dotychczasowe pliki mają być przeniesione do nowego folderu Moje dokumenty. W Windows 98 musimy wykonać tę czynność ręcznie.


Zobacz również