Monitor - jak go skalibrować w Windows 7

Wyjąłeś monitor z opakowania, podłączyłeś do komputera i zabierasz się do pracy. Właśnie tak postępuje większość użytkowników z nowym monitorem. Jednak zanim zaczniesz korzystać z nabytego urządzenia, lepiej skalibrować ekran.

Jasność ustawisz regulatorem w monitorze. Przy optymalnym ustawieniu można odróżnić koszulę od marynarki.

Jasność ustawisz regulatorem w monitorze. Przy optymalnym ustawieniu można odróżnić koszulę od marynarki.

Kalibrowaniem nazywamy dostosowanie ekranu do optymalnego wyświetlania tekstu i grafiki w danym komputerze. Po zakończeniu tego procesu tekst prezentuje się wyjątkowo ostro, a fotografie są przedstawione w naturalnych kolorach. Wewnętrzny kreator w Windows 7 pomoże ci uzyskać taki efekt kilkoma kliknięciami myszy.

Uruchamianie kreatora. Chcąc dostosować optymalnie kolory, jasność i kontrast ekranu do bieżących warunków oświetleniowych, kliknij ikonę Windows, wpisz dccw.exe w polu wyszukiwania i naciśnij klawisz [Enter]. Alternatywnie możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy wolny skrawek pulpitu, wskazać polecenie Personalizuj, kliknąć odnośnik Ekran w lewym dolnym narożniku okna, a potem polecenie Kalibruj kolor wyżej w tym samym panelu.

W oknie balansu kolorów usuniesz ewentualne przebarwienia. Powinny być widoczne tylko odcienie szarości.

W oknie balansu kolorów usuniesz ewentualne przebarwienia. Powinny być widoczne tylko odcienie szarości.

Kalibrowanie monitora. Kreator pomoże ci w trzech etapach dobrać optymalne ustawienia monitora. Najpierw należy ustawić wartość gamma, który definiuje stosunek pomiędzy wartościami kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego. Kreator zademonstruje, jak powinien wyglądać ekran przy optymalnej wartości gamma. W kolejnym oknie postaraj się uzyskać ten sam efekt suwakiem po lewej stronie.

W taki sam sposób wyjustuj w następnym etapie jasność i kontrast obrazu. Tym razem nie użyjesz jednak suwaka na ekranie, lecz regulatorów na przedniej ścianie monitora. W ostatnim etapie ustawisz balans kolorów, aby uzyskać najlepsze możliwe odwzorowanie odcieni szarości.

Oddzielny kreator pomoże ci uzyskać maksymalną ostrość tekstu wyświetlanego na ekranie. Wystarczy wskazać najbardziej czytelne próbki, a system sam dobierze najlepsze parametry.

Oddzielny kreator pomoże ci uzyskać maksymalną ostrość tekstu wyświetlanego na ekranie. Wystarczy wskazać najbardziej czytelne próbki, a system sam dobierze najlepsze parametry.

Optymalizowanie wyglądu tekstu. Chcąc poprawić wygląd elementów tekstowych, upewnij się, że w ostatnim oknie kalibratora jest zaznaczone pole wyboru Uruchom tuner ClearType. Dopiero potem kliknij przycisk Zakończ. Alternatywnie możesz przywołać aplet Ekran w Panelu sterowania i wskaż polecenie Dopasuj tekst ClearType w panelu po lewej stronie.

Kreator wyświetli próbki tekstu w czterech oknach. Wybierając tę, która jest wg ciebie najbardziej czytelna, ustawisz system tak, aby możliwie ostro przedstawiał polecenia menu, treści wiadomości pocztowych i dokumentów tekstowych.