Można podglądać

Piąty Photoshop oferuje możliwości podglądu (preview) przed wykonaniem czynności, których efekt może okazać się trudny do przewidzenia nawet dla doświadczonych użytkowników programu. Najbardziej rzucająca się w oczy nowość w zakresie podglądu dotyczy okna Type Tool...


Piąty Photoshop oferuje możliwości podglądu (preview) przed wykonaniem czynności, których efekt może okazać się trudny do przewidzenia nawet dla doświadczonych użytkowników programu. Najbardziej rzucająca się w oczy nowość w zakresie podglądu dotyczy okna Type Tool. Nie tylko możemy na bieżąco oglądać tekst, który umieszczamy w obrazie, ale także zmieniać w Preview użyte fonty (ich krój, wielkość i kolor) w czasie rzeczywistym. Fantastyczną funkcją jest możliwość przesuwania czy też korygowania rozmieszczenia tekstu w oknie obrazu również w czasie rzeczywistym, bez konieczności zamykania okna Type Tool. W ten sposób powoli zostaje zakończona ewolucja narzędzia Type Tool w kolejnych wersjach Photoshopa.

Można podglądać
O pełnych możliwościach Type Tool piszemy w artykule poświęconym funkcji Type.

Efekty

Kolejną nowością w zakresie Preview jest możliwość podglądania efektów zastosowania nowych narzędzi, dostępnych w menu Layer/Effects.

Można podglądać
Za pomocą tych funkcji możemy szybko dodać cień do obiektu czy też uzyskać inne efekty specjalne (np. Inner Shadow, Outer Glow, Inner Glow, Embos itp). Funkcje komendy Effects szczególnie interesująco działają na tekstach, ich efekty zaś po włączeniu przycisku Preview możemy oglądać w czasie rzeczywistym bezpośrednio w oknie obrazu.

Przygotowanie obrazka w formacie GIF

Można podglądać
Ta możliwość najbardziej ucieszy grafików przygotowujących obrazki na strony WWW. Aby minimalnie zmniejszyć wielkość pliku graficznego, stosujemy różnorodne metody. Jedną z nich była zmiana głębi bitowej obrazu, co wyraźnie zmniejszało wielkość pliku. Niestety, najczęściej dawało to także dodatkowe, niezamierzone efekty uboczne. Zwykle - jak można się domyślić - niekorzystne. Zmiana liczby dostępnych kolorów z milionów na 256 musiała wpłynąć negatywnie na obrazek.

W piątej wersji Photoshopa znacznie rozbudowano funkcje przygotowania obrazu do konwersji na model Indexed Color (kolory indeksowane to 256 kolorów wybranych przez użytkownika z całej palety 16,7 miliona kolorów w celu jak najwierniejszego odzwierciedlenia barw pracy), i tym samym zachowania (Export) w formacie GIF 89a.

Po wywołaniu okna dialogowego Indexed Color i naciśnięciu przycisku Preview możemy na żywo podglądać efekty, jakie powoduje zmiana wybranych parametrów. Jeżeli konwersji takiej dokonywaliśmy w ciemno, zauważając wpływ różnorodnych ustawień dopiero po wciśnięciu przycisku OK, teraz jej wynik jest widoczny przed wprowadzeniem zmian. Powinno to ostatecznie rozwiązać problem doboru odpowiednich kolorów. Jeśli wcześniej łamałeś sobie głowę pytaniem, czy zostawić Uniform, czy może Adaptive, to teraz przed dokonaniem wyboru bezpośrednio w oknie obrazu możesz ocenić, który z nich da lepsze rezultaty. Także wybór między opcjami Dither (None, Diffusion czy Pattern), które zniekształcają obraz wprowadzając efekt ziarnistości, stanie się znacznie uproszczony. Ich działanie obejrzymy bezpośrednio podczas konwersji za pomocą nowego Preview.