Najlepsze kodeki do filmów i plików audio

Co począć, gdy próba odtworzenia filmu kończy się fiaskiem, a ekran monitora pozostaje czarny? W poniższym materiale przedstawiamy najlepsze kodeki do filmów i muzyki oraz objaśniamy, jak rozwiązywać najczęstsze problemy z nimi związane.


Jest mnóstwo formatów i jeszcze więcej formatów podrzędnych, w których może być zapisany materiał wideo. Tymczasem odtwarzacz multimedialny taki jak np. Windows Media Player jest w stanie odtworzyć film tylko wtedy, gdy w systemie jest zainstalowany odpowiedni kodek wymagany do zdekodowania sekwencji wideo.

Słowo kodek to zbitka z fragmentów słów koder i dekoder. Wprawdzie Microsoft wyposaża środowisko Windows fabrycznie w niektóre kodeki do filmów, jednak łączna liczba dostępnych kodeków jest znacznie większa (wiele z nich opisujemy w dalszej części artykułu). W tej sytuacji użytkownicy są zmuszeni własnoręcznie doinstalowywać wymagane kodeki.

Najważniejsze kodeki do filmów

Aby umożliwić wykrywanie, który kodek jest konieczny do odtworzenia określonego materiału wideo, wprowadzono kod o nazwie FourCC (od Four Character Code). Jest to czterobajtowy identyfikator formatu multimedialnego, który kodek zapisuje bezpośrednio w skompresowanym pliku. Za pomocą tego kodu można później ustalić nie tylko rodzaj kodeka wymaganego do odtwarzania filmu, lecz także jego podstawowe parametry techniczne takie jak np. format kompresji. Pod adresem www.fourcc.org/codecs.php znajdziesz najpopularniejsze kodeki do filmów i ich kody FourCC.

Najlepsze kodeki do filmów i plików audio

Na tej stronie znajdziesz popularne identyfikatory FourCC i odpowiednie formaty plików.

Ustalanie wymaganego kodeka bezpłatnym narzędziem

Chcąc ustalić, które kodeki do filmów i muzyki są zainstalowane w twoim systemie, możesz przywołać wewnętrzne narzędzie Informacje o systemie. W tym celu wpisz msinfo32.exe w polu wyszukiwania menu Start i kliknij znaleziony wpis. Aby dostać się do listy zainstalowanych kodeków audio i wideo, rozwiń gałęzie Podsumowanie systemu | Składniki | Multimedia. Jednak zestawienie nie zawiera wszystkich kodeków, bo nie obejmuje swoim zasięgiem modułów poszczególnych aplikacji.

Jeżeli zależy ci na kompletnym spisie kodeków audio i wideo dostępnych w twoim systemie, możesz skorzystać z bezpłatnego programu GSpot. Ponadto przyda ci się do sprawdzenia, który kodek jest wymagany do odtworzenia określonego filmu. Aplikacja nie wymaga instalowania. Wystarczy uruchomić pobrany plik. Następnie kliknij menu File | Open (lub naciśnij klawisze [Ctrl O]) i wskaż żądany plik multimedialny. Wówczas narzędzie wyświetli podstawowe informacje dotyczące strumieni wizji i fonii zgromadzone w analizowanym pliku. Oprócz tego poda dodatkowe parametry takie jak np. czas trwania filmu (w minutach), szerokość strumienia (tzw. bitrate) i rozdzielczość. Gdy klikniesz przycisk 1 w rubryce MS A/V (mieści się w lewym dolnym narożniku okna), aplikacja wyświetli sterowniki, które są stosowane przez Windows do odtwarzania materiału wideo. A gdy przywołasz polecenie System | List Codecs and Other Filters, ujrzysz przed sobą wszystkie kodeki do filmów i dźwięku, które są zarejestrowane w systemie Windows.

Gdy nie uda ci się odtworzyć żądanego pliku multimedialnego, możesz rozwiązać problem także za pomocą bezpłatnego narzędzia MediaInfo. To drobne narzędzie wykrywa wymagane kodeki do filmów. Jest dostępne w wersji z instalatorem i przenośnej, która nie wymaga instalowania. Dysponuje polskojęzycznym interfejsem (przy pierwszym uruchomieniu włącz go, zaznaczając opcję Polski w polu listy Language). Oprócz tego MediaInfo podaje istotne informacje o treści pliku multimedialnego takie jak np. autor, tytuł, reżyser, tytuł albumu, data i czas trwania.

Jeśli wolisz nie instalować w swoim systemie żadnych kodeków, być może uda ci się postawić na swoim, korzystając z bezpłatnego, wieloplatformowego odtwarzacza VLC Media Player. Jest wyjątkowo funkcjonalny, a przy tym został wyposażony w zestaw kodeków, który powinien zaspokoić podstawowe potrzeby użytkownika. Z witryny projektu można pobrać nie tylko wersję instalacyjną, lecz także podręczną, która nie wymaga instalowania. Wystarczy skopiować pliki z archiwum do dowolnego folderu na dysku twardym i uruchomić plik wykonywalny. Warto nadmienić, że odtwarzacz dysponuje polskojęzycznym interfejsem.

Najlepsze kodeki do filmów i plików audio

Za pomocą takich narzędzi jak Gspot ustalisz podstawowe właściwości filmu i dowiesz się, który kodek jest wymagany do jego odtworzenia.