Najlepsze niedozwolone modyfikacje firmware'u


Przetaktowanie procesora routera. Dwurdzeniowy procesor routera R7000 jest domyślnie taktowany częstotliwością 1000 MHz, co widać w rubryce Status | CPU programu DD-WRT. W celu przetaktowania podłącz się do routera narzędziem konsolowym Telnet. Może to wymagać włączenia klienta Telnet w Windows. Przywołaj wówczas Panel sterowania | Programy i funkcje | Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows i zaznacz pole wyboru Klient Telnet. W dalszej kolejności uruchom konsolę tekstową CMD z uprawnieniami administratora i wpisz polecenie telnet. Wprowadzając open 192.168.1.1, podłącz się do routera. Na ekranie powinna pojawić się strona logowania firmware’u DD-WRT. Jako nazwę użytkownika podaj root. W polu hasła wpisz hasło dostępu do menu konfiguracyjnego routera.

Uwaga! Od tej pory należy zachować szczególną ostrożność, bo nowe firmware pozwala modyfikować ustawienia routera i zapisywać wszystkie zmiany. Ewentualna pomyłka może sparaliżować urządzenie, a wówczas nie uda ci się przywrócić jego poprawnego działania. Poleceniem nvram get clkfreq sprawdzisz obecną częstotliwość taktowania procesora i pamięci. Przed wprowadzeniem zmian program powinie zwrócić wartość 1000,800. Nie należy podwyższać częstotliwości pamięci routera, za to możesz przetaktować procesor. Entuzjaści podkręcania sprzętu donoszą, że R7000 działa stabilnie nawet przy częstotliwości 1,2 GHz. Jednak nie powinieneś przekraczać poziomu 1,4 GHz. Aby podnieść częstotliwość do 1,2 GHz, wpisz polecenie nvram set clkfreq=1200,800. Następnie zapisz zmiany ustawień i zrestartuj router poleceniem nvram commit && reboot. Gdy ponownie przywołasz menu konfiguracyjne routera, w polu CPU Clock rubryki Status | CPU powinna widnieć wartość 1200 MHz.

Przywracanie fabrycznego firmware’u. Gdy zechcesz powrócić do domyślnego oprogramowania układowego, przywołaj menu Administration | Firmware Upgrade w DD-WRT, kliknij przycisk Przeglądaj, wskaż plik firmware’u i potwierdź przyciskiem Upgrade. Router wgra żądaną wersję oprogramowania i zrestartuje się. Po ok. dwóch minutach trzeba kliknąć przycisk Continue. Gdy urządzenie upora się z wgrywaniem firmware’u, trzeba zresetować je do ustawień fabrycznych. W tym celu naciśnij długim, cienkim przedmiotem (np. rozgiętym spinaczem biurowym) przycisk Reset na tylnej ścianie obudowy i przytrzymaj go przez pięć sekund. Po zrestartowaniu dostaniesz się do menu routera, wpisując domyślny login i hasło. Na koniec przywróć swoje ustawienia ze sporządzonej uprzednio kopii zapasowej. Przywołaj w tym celu menu Advanced | Administration | Backup Settings, kliknij przycisk Browse w rubryce Restore saved settings from a file, wskaż plik z kopią i potwierdź przyciskiem Restore.

Najlepsze niedozwolone modyfikacje firmware'u

Nietypowe przetaktowanie – korzystając z alternatywnego firmware’u DD-WRT, można podnieść częstotliwość taktowania procesora w... routerze.

Smartfon – rootowanie

Zanim będziesz mógł modyfikować oprogramowanie smartfona z systemem Android, musisz go zrootować, a więc uzyskać uprawnienia administratora.

Korzyści. W trybie administratora masz dostęp do nowych funkcji, których nie zapewnia Android w wersji fabrycznej, i możesz zmieniać wygląd interfejsu. Mając najwyższe uprawnienia, możesz instalować specjalne aplikacje – np. służące do sporządzania kopii zapasowych lub do odśmiecania systemu. Ponadto uzyskasz możliwość wgrywania wczesnych wersji Androida, które znajdują się jeszcze w fazie testów, i nieoficjalnych wersji systemu operacyjnego (tzw. Custom-ROM-ów), które poprawiają wygląd i zwiększają funkcjonalność interfejsu w smartfonie.

Uwaga! W trakcie rootowania smartfona mogą wystąpić błędy, które w najgorszym wypadku doprowadzą do sparaliżowania lub trwałego uszkodzenia smartfona. Slangowe określenie zepsutego w ten sposób urządzenia to brick. Ostrzegamy przed tym ryzykiem. Decydując się na rootowanie, wykonujesz tę czynność na własną odpowiedzialność. Ani producent smartfona, ani redakcja nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe na skutek awarii podczas rootowania. Należy nadmienić, że wszelkie manipulacje systemu prowadzą do utraty uprawnień gwarancyjnych.