Najlepsze programy do prowadzenia budżetu domowego

Jeżeli nie starcza ci na opłacenie rachunków, przygniatają raty kredytu powinieneś się zastanowić, czy twój budżet domowy jest dobrze skonstruowany. Zleć to zadanie dobrej aplikacji. W zamian za regularne wpisywanie wszystkich przeprowadzanych przez ciebie transakcji podpowie ci na co wydajesz zbyt dużo i na czym możesz zaoszczędzić


Dobry program do prowadzenia budżetu powinien obsługiwać wszystkie aspekty domowych finansów i być jednocześnie prosty w obsłudze. Czy są takie narzędzia? Na to pytanie odpowie nasz test. Do zestawienia trafiło jedenaście najpopularniejszych i najczęściej używanych narzędzi do zarządzania pieniędzmi. Komercyjnych i bezpłatnych. Pominęliśmy programy stare i nieużywane. Wybraliśmy aplikacje polsko- i angielskojęzyczne, przystosowane do polskiego rynku oraz dedykowane użytkownikom innych krajów. Musiały one być przygotowane do kontrolowania wydatków i przychodów choć ocenialiśmy również funkcje zarządzania giełdą. Nie interesowały nas narzędzia przystosowane jedynie do prowadzenia inwestycji. Sprawdź, czego możesz oczekiwać po programach do zarządzania budżetem domowym.

Tak testowaliśmy

Testując programy do prowadzenia budżetu domowego największą uwagę zwracaliśmy na funkcje ułatwiające i automatyzujące pracę. Ważna była możliwość pobierania wyciągów z banku, obsługa transakcji cyklicznych umożliwiająca precyzyjną kontrolę comiesięcznych rachunków i alarmy przypominające o płatnościach, informacje o bankach czy synchronizacja z wersją mobilną bądź serwisem internetowym. Pożądane były narzędzia budżetujące za pomocą których można przewidzieć i zaplanować przyszłe wydatki. W kategoriach testowych oddzielnie ocenialiśmy możliwości obsługi rachunków bankowych oraz sposób i zaawansowanie obsługi przeprowadzanych transakcji. Dodatkowe punkty programy mogły zdobyć za porządnie przygotowany moduł zarządzający inwestycjami giełdowymi, funduszami, nieruchomościami czy kredytami. Rozbudowane raporty, wykresy, analizy i statystyki to kolejny element który powinien być zawarty w każdym programie do planowania budżetu.

Najlepsze programy do prowadzenia budżetu domowego

Quicken to doskonałe raporty, rozbudowany moduł inwestycyjny, powiązanie programu z serwisem internetowym, dużo zalet i jedna wada – brak dostosowania do polskich warunków

Quicken Home&Business 2011

Po tym, jak Microsoft przestał rozwijać MS Money, Quicken został właściwie jedynym programem na świecie, który wyznacza trendy i kierunki rozwoju narzędzi do zarządzania budżetem domowym. Aplikacja jest prawie idealna, ale idealna jedynie dla rynku amerykańskiego. Rozbudowana obsługa przeprowadzanych transakcji, doskonały moduł śledzenia inwestycji i narzędzia raportujące, funkcje ułatwiające rozliczanie podatków - Quicken pozwala kontrolować każdy aspekt amerykańskich domowych finansów.

Możliwości oferowane przez program są tak rozbudowane, że mimo adresowania programu na inne rynki, nadal bije on na głowę polskie narzędzia. Na szczególną uwagę zasługują na przykład funkcje raportujące. Liczba wstępnie zdefiniowanych raportów, wykresów i statystyk jest bardzo rozbudowana. Dodatkowo każdy może być modyfikowany na wiele różnych sposobów i dostosowywany do wymagań użytkownika. Program wyszukuje prawidłowości w rozliczeniach i automatycznie generuje różne porady i zalecenia, sam odnajduje w historii transakcje cykliczne i proponuje ich zapis. Kontroluje limity na rachunkach i alarmuje o różnych zdarzeniach. Powiązanie programu z serwisem internetowym pozwala śledzić stan finansów z dowolnego komputera i przeprowadzać wiele operacji online. Brakuje opcji importu wyciągów z polskich banków (chociażby za pomocą formatu CSV) oraz polskiej wersji językowej. Uboga lista dostawców informacji finansowych powoduje, że Quicken bardzo często nieprawidłowo wyszukuje polskie papiery wartościowe i przypisuje do nich akcje amerykańskie

Najlepsze programy do prowadzenia budżetu domowego

Money Plus – przewidywane przez program przepływy pieniężne w ciągu kolejnych 90 dni

MS Money Plus Sunset

MS Money Plus Microsoftu to program, który nie jest już rozwijany. Producent udostępnił jedynie w formie bezpłatnej ostatnią wersję aplikacji, pozbawioną dostępu do usług online. Mimo wyłączenia niektórych funkcji Money to nadal bardzo dobre, wręcz wzorowe narzędzie do zarządzania budżetem domowym oraz inwestycjami. Zwycięzcy testu ustępuje głównie możliwościami raportowania, choć różnego rodzaju zestawienia, statystyki, analizy i wykresy to bardzo mocna strona programu, o kilka klas przewyższająca pozostałych konkurentów. Money ma również niewielkie możliwości modyfikacji wyglądu i mniej funkcjonalne narzędzia do obsługi kredytów oraz pożyczek. Program jest za to wygodniejszy i bardziej intuicyjny w obsłudze niż lider zestawienia.

Na szczególną uwagę zasługuje moduł obsługujący portfel inwestycji. Oferowane przez program informacje dotyczące dynamiki zmian, zawartości portfela czy stóp zwrotu zadowolą nawet najbardziej wymagającego użytkownika. Szkoda, że nie można zmusić programu do prawidłowego pobierania kursów akcji polskich spółek giełdowych. Prawidłowo rozpoznawane jest jedynie część największych firm wchodzących w skład indeksu WIG20. Pozostaje ręczna aktualizacja, która w przypadku rozbudowanych portfeli może być kłopotliwa.

Najlepsze programy do prowadzenia budżetu domowego

Bankowość elektroniczna GnuCash nie współpracuje z polskimi bankami

GnuCash 2.4.7

GnuCash rozwijany jest na licencji GPL. Ten wieloplatformowy program, wyróżnia się inna filozofią obsługi, niż typowe aplikacje Windows. W połączeniu z mało intuicyjnym dla przeciętnego użytkownika systemem kont, daje to narzędzie dość skomplikowane w obsłudze. Konta GnuCash nie są powiązane z rachunkami bankowymi ale są odzwierciedleniem sald z ksiąg do księgowania. Raj dla profesjonalistów zajmujących się rozliczeniami, duża przeszkoda dla niewprawnego amatora.

Poza tym mankamentem, GnuCash niewiele ustępuje możliwościami liderom zestawienia. Oferuje najważniejsze funkcje zarządzania rachunkami bankowymi, wzorowo obsługuje transakcje. Za jego pomocą można w podstawowym zakresie kontrolować inwestycje giełdowe i walutowe. Dobrze sprawują się narzędzia do budżetowania i planowania wydatków. Moduł terminarza oraz wbudowane alarmy nie pozwolą zapomnieć o zapłaceniu dowolnego rachunku. Za pomocą aplikacji można usprawnić prowadzenie niewielkiej działalności gospodarczej. GnuCash umożliwia bowiem drukowanie faktur, pozwala prowadzić bazy klientów czy dostawców. Najsłabszą stroną programu, poza jego obsługą jest automatyzacja pracy. Mimo, że oferuje on na przykład narzędzia do importowania wyciągów to nie współpracują one prawidłowo z polskimi bankami. Nie zachwyca również szata graficzna.

Najlepsze programy do prowadzenia budżetu domowego

do serwisu Bloomberg umożliwia synchronizację kursów akcji notowanych na warszawskiej GPW

AceMoney 4.19

AceMoney to kolejny program niedostosowany do polskiego rynku. Bardzo wygodna obsługa i intuicyjny, przetłumaczony prawie w całości na nasz język interfejs nie wystarczą by zawojował on rynek. Długa lista banków obejmuje jedynie placówki zagraniczne, choć można na niej znaleźć tych przedstawicieli instytucji finansowych, którzy mają swoje oddziały w Polsce. Zaskakuje też niewielka liczba wbudowanych typów kont. Jest za to kalendarz, na którym łatwo sprawdzić nadchodzące płatności, a plik z danymi można zabezpieczyć hasłem. Dobrze zostało rozwiązane wyszukiwanie, filtrowanie i sortowanie transakcji.

Moduł inwestycyjny zawiera jedynie podstawowe funkcje. Nie ma wszystkich typów transakcji, brakuje rozbudowanych zestawień, podsumowań i narzędzi analitycznych. Dostęp do różnych serwisów dostarczających informacji finansowych pozwala jednak aktualizować kursy polskich akcji. Ciekawą propozycją jest też możliwość synchronizacji bazy z wersją programu przeznaczoną na urządzenia mobilne. Takie rozwiązanie bardzo ułatwia notowanie wydatków i przyspiesza ich zapisywanie w głównym programie. AceMoney to kolejny program, który nie umożliwia bezpośredniego importu wyciągów przygotowywanych przez polskie banki. Program ma też mało funkcji raportujących i narzędzi do budżetowania.

Najlepsze programy do prowadzenia budżetu domowego

Funkcje raportowania w Menedżerze Finansów mogłyby być bardziej rozbudowane

Menedzer Finansów 2006

Menedżer Finansów 2006 to najwyżej sklasyfikowana w zestawieniu, polska aplikacja do prowadzenia budżetu domowego. Testowana wersja Inwestor oferuje najwięcej funkcji i umożliwia obsługę inwestycji giełdowych. Program pozwala na wygodne prowadzenie rachunków bankowych i rejestrację przeprowadzanych transakcji. Doskonale spisują się narzędzia do wyszukiwania, filtrowania i sortowania wpisów. Nie zawodzą mechanizmy importu wyciągów. Na liście obsługiwanych banków znajdują się najważniejsze polskie placówki. Ubogi jest za to kalendarz i terminarz obsługujący transakcji cykliczne.

Nie można natomiast jednoznacznie ocenić modułu inwestycyjnego. Przydaje się aktualizacja kursów polskich spółek giełdowych i walut przez Internet ale brakuje porządnych narzędzi statystycznych i analitycznych do oceny wartości i dynamiki portfela. Menedżer umożliwia śledzenie kredytów i pożyczek ale nie pozwala na przykład na ocenę wartości posiadanych nieruchomości. Operacje na portfelu też ograniczono jedynie do podstawowych, co uniemożliwia prawidłowe zarządzanie akcjami. Obsługa papierów wartościowych została właściwie sprowadzona do dynamicznie aktualizowanego notatnika.

Najlepsze programy do prowadzenia budżetu domowego

raportów zawarta w Skarbniku ułatwia korzystanie z programu początkującym użytkownikom

Skarbnik 4

Wygodna obsługa, możliwość zabezpieczenia dostępu hasłem czy automatyczne tworzenie kopii zapasowych to niewątpliwe zalety Skarbnika. Do tego zestawu należy dodać również możliwość tworzenia transakcji cyklicznych i wygodny kalendarz oraz terminarz z opcją dopisywania notatek. Dziwi trochę bardzo ograniczona domyślna liczba walut, oraz brak narzędzi do wyszukiwania. Szkoda również, że program nie udostępnia żadnej listy banków. To wszystko powoduje, że rozpoczęcie pracy z programem może być trochę kłopotliwe.

Słaby jest także moduł inwestycyjny. Podstawowe typy transakcji, brak narzędzi analitycznych oraz uproszczone raporty sprowadzają aplikację jedynie do roli elektronicznego notatnika. Z programu nie skorzystają aktywni inwestorzy. Szwankuje także współpraca z bankami. Funkcja importu wyciągów jedynie w formacie OFX powoduje, że większość operacji trzeba wpisywać ręcznie. Nie ma za to kłopotu z aktualizacją kursów walu i giełdowych. Skarbnik pozwala również drukować druki przelewów. Można to robić na czystych kartkach bądź na oryginalnych drukach.

Najlepsze programy do prowadzenia budżetu domowego

Na tle innych programów, lista polskich banków, z których można przeprowadzić import do Portfela jest bardzo rozbudowana

ePortfel Standard

ePortfel to aplikacja, która oferuje najwięcej automatycznie działających funkcji ze wszystkich programów z testu. Właściwie jako jedyna pozwala na bezpośredni import historii rachunków z serwisów internetowych polskich banków. Minusem jest konieczność instalacji przeglądarki Firefox. Z innymi przeglądarkami funkcja te nie działa. Za pomocą programu nie można też obsługiwać transakcji cyklicznych co jest niezmiernie przydatne w regularnym notowaniu opłacanych rachunków. Długa jest lista placówek bankowych, których wyciągi obsługiwane są w postaci pliku ale niewielka, liczba domyślnych walut. Wprawdzie zestawienie można rozbudowywać ale ograniczenie go dosłownie do kilku pozycji to przesada. Dziwi także brak możliwości zabezpieczenia bazy za pomocą hasła.

Na pochwałę zasługuje blok transakcyjny. Okazał się on jednym z lepszych w teście. Rozbudowane możliwości filtrowania i sortowania ułatwiają przeglądanie wpisów. Tylko gdzie jest funkcja wyszukiwania? Brakuje też powiązania wpisów kalendarza i notatek z konkretnymi transakcjami. Moduł inwestycyjny praktycznie nie istnieje. Pozwala jedynie śledzić kursy wskazanych akcji czy walut.

Najlepsze programy do prowadzenia budżetu domowego

Personal Finances Pro – najładniejszy i jeden z przyjemniejszych w obsłudze programów z testu

Personal Finances Pro

Personal Finances Pro nie obsługuje ogóle inwestycji, ma mało możliwości tworzenia wykresów, nie generuje raportów i zestawień ale to bez wątpienia najlepiej opracowana graficznie aplikacja w teście. Program przeznaczony jest głównie do rejestrowania transakcji, planowania płatności oraz pilnowania budżetu. W połączeniu z wygodną obsługą sprawdza się doskonale jako elektroniczny notatnik operacji finansowych. Za jego pomocą można również kontrolować spłatę zaciągniętych kredytów oraz obsługiwać pożyczki udzielone innym osobom. Na szczególną uwagę zasługuje kalendarz płatności, który wyświetla wszystkie operacje, bilans rachunków oraz ikony przypisane do poszczególnych kategorii. Dobrze spisuje się także funkcja importy transakcji z pliku CSV. Nieco kłopotliwy jest za to początek pracy z Personal Finances. Program trzeba najpierw odpowiednio skonfigurować. Polska waluta jest zablokowana i ukryta.

Najlepsze programy do prowadzenia budżetu domowego

Czytelny interfejs i przejrzysta szata graficzna to atutu Budżetu Domowego

Budżet Domowy 1.57

Budżet Domowy to pierwszy z programów zamykających stawkę naszego testu. To w sumie jedynie notatnik przeprowadzanych transakcji. Obsługuje tylko jedną walutę, ma mało wbudowanych typów kont, nie oferuje żadnych informacji o bankach ani funkcji limitów i alarmów powiązanych z kontami. Nie pozwala prowadzić inwestycji, a automatyzacja pracy ogranicza się jedynie do aktualizacji kursów walut i obsługi transakcji cyklicznych. Irytujący jest też sposób instalacji. Program tworzy folder w głównym katalogu dysku systemowego. Moduł transakcji to właściwie jedyny rozbudowany zestaw funkcji. Oferuje on wygodne narzędzia do prowadzenia baz kontrahentów i kategorii oraz sortowania, filtrowania i wyszukiwania rekordów. Liczba raportów jest mała ale nie odbiega od większości ocenianych programów.

Budżet Domowy jest wygodny w obsłudze i ma przyjazny, czytelny interfejs z dobrze opracowanymi elementami graficznymi. Rozbudowana baza kategorii pozwala rozpocząć korzystanie z programu bez zbędnej konfiguracji. Program pozwala także drukować potwierdzenia przeprowadzonych transakcji. W roli prostego narzędzia do zarządzania budżetem domowym sprawdza się doskonale.

Najlepsze programy do prowadzenia budżetu domowego

Niejasny sposób obsługi walut oraz brak złotówki w zestawieniu dyskwalifikują Home Bank dla polskiego użytkownika

Home Bank 4.4

Niekompletna polska wersja językowa, brak współpracy z polskimi bankami, mała wygoda obsługi i brak złotówki w zestawieniu walut to główne cechy programu Home Bank. Nie oferuje on transakcji cyklicznych, nie ma limitów, alarmów i kalendarza. Nie daje także możliwości prowadzenia rachunków inwestycyjnych. Obsługa baz kontrahentów oraz kategorii i moduł budżetowania nie wystarczą by zawojował rynek. Są lepsze narzędzia.

Najlepsze programy do prowadzenia budżetu domowego

Simple Money Manager, jako jedyny pozwala dopasować format importu plików CSV

Simple Money Manager Pro 1.9.2

Jedną kategorią, w której Simple Money Manager utrzymuje choć średni poziom jest Obsługa i bezpieczeństwo. Dobrze przetłumaczony interfejs i bogata lista kategorii to zalety aplikacji. Poza tym na każdym kroku odczuwa się brak potrzebnych funkcji. Program pozwala prowadzić jeden rachunek i obsługuje jedna walutę, nie pozwala kontrolować inwestycji giełdowych i ma niewiele narzędzi automatyzujących pracę. Ze stawki wyróżnia się jednak jedną ale bardzo istotną funkcją - daje użytkownikowi pełna kontrolę nad sposobem importu i konwersji wyciągów bankowych zapisanych w formacie CSV.

Najlepsze programy do prowadzenia budżetu domowego

Test programów do prowadzenia budżetu domowego

Który program wybrać?

Mimo swoich mankamentów najlepiej sprawują się narzędzia niedostosowane do polskiego rynku. Quicken i MS Money to programy, które oferują wszystkie niezbędne funkcje, pozwalają kontrolować każdy aspekt domowych finansów. Chociaż nie są powiązane z polskimi realiami i tak przewyższają pozostałe programy o kilka klas. Na szczególną uwagę zasługują oferowane przez nie narzędzia do raportowania, rysowania wykresów i przeprowadzania różnych analiz. Prezentowane zestawienia i statystyki rzucają często nowe światło na domowe finanse. Z tych dwóch programów pierwszy generuje lepsze raporty i współpracuje z internetowym serwisem. Drugi jest wygodniejszy w obsłudze i dostępny za darmo, choć już nierozwijany.

Wśród pozostałych aplikacji funkcjonalnością wyróżnia się GnuCash ale niewygodny sposób obsługi i funkcjonalność oparta na profesjonalnych kontach księgowych powodują, że raczej nie sięgną po niego początkujący użytkownicy. Z polskich narzędzi wyróżnia się Menedżer Finansów.

Z programów do prowadzenia budżetu domowego nie będą zadowoleni inwestorzy giełdowi. Jeżeli bowiem program oferuje komplet narzędzi do obsługi inwestycji to nie aktualizuje kursów polskich spółek giełdowych, a jeżeli to robi, brak mu większość potrzebnych opcji. Aplikacjom brakuje również pełnej automatyzacji funkcji. Te które potrafią się na przykład łączyć bezpośrednio z kontami bankami nie działają w Polsce, te działające nie mają takiej możliwości.