Nieautoryzowane sztuczki Windows

"Wybrana opcja nie istnieje”, „Nieprawidłowe polecenie” – kiedy przywołanie funkcji kończy się takim komunikatem, ustalenie przyczyny błędu graniczy z cudem. Może to być wina pomyłek programistów lub, o zgrozo, nieudokumentowanych czy zastrzeżonych funkcji. Poniższy artykuł pomoże dotrzeć do ukrytych funkcji oprogramowania i z nich korzystać.


"Wybrana opcja nie istnieje”, „Nieprawidłowe polecenie” – kiedy przywołanie funkcji kończy się takim komunikatem, ustalenie przyczyny błędu graniczy z cudem. Może to być wina pomyłek programistów lub, o zgrozo, nieudokumentowanych czy zastrzeżonych funkcji. Poniższy artykuł pomoże dotrzeć do ukrytych funkcji oprogramowania i z nich korzystać.

"Nasza aplikacja potrafi wszystko” – gwarantują producenci oprogramowania. Doświadczeni użytkownicy wiedzą, że nie zawsze można ufać obiecującym sloganom reklamowym. W aplikacjach nie ma odpowiednich poleceń, a producenci tłumaczą się, że po prostu ich nie uwzględnili. Okazuje się, że i oni nie znają do końca możliwości własnych produktów.

Nasze porady pozwolą zminimalizować ograniczenia, z jakimi można się spotykać podczas codziennej pracy z systemem operacyjnym. Omawiamy funkcje, o których nie ma ani słowa w dokumentacji dołączanej do oprogramowania, które pozostają nie wykorzystane. Na przykład opisujemy możliwości Hosta skryptów systemu Windows, nowe opcje uruchamiania systemu operacyjnego i znosimy kilka zakazów instalowania i odinstalowywania aplikacji. Prezentujemy plik wsadowy, który w nadzwyczaj wygodny sposób pozwala pozbyć się Internet Explorera 4.x. Wskazujemy nowe możliwości naprawy systemu Windows NT i proponujemy wiele drobnych poprawek. Wykorzystane w artykule listingi oraz część omawianych narzędzi zamieszczamy na naszej płycie.

Pomimo że dołożyliśmy wszelkich starań, aby opisywane sztuczki prawidłowo funkcjonowały, nie gwarantujemy, że zawsze przyniosą one pożądane skutki. Zdecydowana większość porad prezentowanych w niniejszym artykule jest dedykowana zaawansowanym użytkownikom systemu Windows. Nie odpowiadamy zatem za ewentualne szkody powstałe w wyniku manipulacji w systemie operacyjnym.

95/98 - RUNDLL32 JAKIEGO NIE ZNAŁEŚ

Nieudokumentowane funkcje bibliotek DLL

Dostęp do większości funkcji mieszczących się w elementach systemowych Windows jest zastrzeżony dla użytkowników korzystających z aplikacji programistycznych. Niektóre z nich można przywoływać bezpośrednio za pomocą pliku RUNDLL32.EXE. Poniżej zamieszczamy spis nieznanych dotąd, przydatnych zastosowań RUNDLL32 ze szczegółowym opisem ich działania. Ze wszystkich poleceń można korzystać w dwójnasób: jako ze składników własnych skryptów lub przywoływać jako samodzielne funkcje. Dodatkową partię przywołań można znaleźć w ramce „Nieudokumentowane polecenia Rundll32”.

Funkcje w pliku USER.EXE

rundll32 user,tilechildwindows

rundll32 user,cascadechildwindows

zrobią porządek z otwartymi oknami aplikacji na pulpicie, umieszczając je obok siebie (tile...) lub jedno pod drugim (cascade...).

Najbardziej radykalnym sposobem zamykania Windows jest z pewnością polecenie

rundll32 krnl386.exe,exitkernel

System błyskawicznie zakończy pracę mimo otwartych aplikacji i plików udostępnionych w sieci, nie ostrzegając o utracie nie zachowanych informacji. Ponieważ użytkownik zwykle nie ma możliwości potwierdzenia w oknie Zamknij system Windows ani zachowania danych, polecenie to należy traktować ze szczególną ostrożnością.

Polecenie: rundll32 msprint2.dll,RUNDLL_PrintTestPage

służy do przetestowania dowolnej drukarki podłączonej do komputera. Po wpisaniu powyższego wiersza na ekranie pojawi się okno wyboru drukarki. Gdy zaznaczysz odpowiednią drukarkę, system prześle do niej stronę testową.