Niepotrzebne strzałki w ikonach skrótów

W systemach Windows po utworzeniu skrótu, jego ikona oznaczona jest charakterystyczną strzałką w lewym dolnym rogu. Bywa to pomocne, ale i irytujące. Może usuniemy strzałki?

Sprawa jest bardzo prosta - otwórz Edytor rejestru (menu "Start | Uruchom | regedit") i odnajdź klucz

"HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile"

Widnieje tam wartość "IsShorcut". Zmień jej nazwę na "IsShorcutOld".

Po ponownym uruchomieniu systemu strzałki powinny zniknąć z ikon wszystkich skrótów.

Zobacz również:

  • Redakcyjne podsumowanie roku 2021 - sprawdź, co zapadło w naszą pamięć!