Nowe kompozycje pulpitu (Windows XP)

W wersji podstawowej Windows XP, znajdziecie tylko dwie standardowe i opatrzone już wersje kompozycje pulpitu: Windows XP i Klasyczny Windows. Co zrobić gdy nowe kompozycje pobrane z Internetu nie wizualizują się w oknie wyboru we właściwościach ekranu.

System XP akceptuje tylko te kompozycje pulpitu, które są sygnowane przez Microsoft, pozostałe blokuje i nie wyświetla ich nazw w oknie wyboru we właściwościach ekranu. Jest jednak sposób na to aby to obejść - musimy zmodyfikować plik systemowy odpowiadający za kontrolowanie wersji kompozycji.

1. W tym celu pobierz z naszego serwera FTP plik PCW-PATCH.exe (adres poniżej) i skopiuj go do dowolnego katalogu, np. C:\PATCH. Następnie skopiuj plik UXTHEME.DLL z folderu SYSTEM32 (katalog C:\WINDOWS\SYSTEM32) do tego samego katalogu.

2. Przywołaj okno wiersza poleceń. Następnie przejdź do katalogu C:\PATCH i wprowadź polecenie: pcwpatch.exe uxtheme_patch.dif.

3. Po zakończeniu operacji wykonywanych przez tę aplikację skopiuj przerobioną wersję pliku UXTHEME.DLL do katalogu SYSTEM32\DLLCACHE w obrębie katalogu, w którym zainstalowałeś Windows. Następnie przejdź do katalogu SYSTEM32 i zmień nazwę zbioru UXTHEME.DLL na UXTHEME.BAK. Moduł odpowiadający za spójność systemu wyświetli na ekranie stosowne ostrzeżenie. Zignoruj je i zrestartuj system.

Po wprowadzeniu opisanych zmian Windows XP powinien akceptować pliki kompozycji nieopatrzone sygnaturą Microsoftu o ile umieścicie je w folderze RESOURCES\THEMES na twardym dysku.

Plik do pobrania:

http://www.pcworld.pl/ftp/program.asp?sys=pc&id=1334


Zobacz również