Numeracja stron i rzymskie cyfry (Word 97, 2000)

Rzadko używane okno dialogowe Worda: Format numeru strony umożliwia m.in. zmianę rodzaju używanych liczb: z arabskich na rzymskie.

Rzadko używane okno dialogowe Worda: Format numeru strony umożliwia m.in. zmianę rodzaju używanych liczb: z arabskich na rzymskie. Numeracja cyframi rzymskimi może być przydatna chociażby wtedy, gdy należy oddzielić np. wstęp od reszty dokumentu. Jak zmienić format numeru strony?

Przejdź do Widok|Nagłówek i stopka. Kliknij przycisk Formatuj numerację stron (czwarta od lewej pozycja na pasku narzędziowym Nagłówek i stopka). Możesz teraz z rozwijanej listy Format liczb wybrać cyfry rzymskie lub np. oznaczenie stron kolejnymi literami alfabetu. Jeśli chcesz użyć różnego typu formatowania numeracji stron w obrębie tego samego dokumentu, podziel go na sekcje. Jak to zrobić? Kolejne sekcje oddzielane są znakami podziału strony. Przejdź do Wstaw|Znak podziału, zaznacz opcję Następna strona i kliknij OK.