Numerowanie stron (InDesign CS2)

Pierwszą stroną dokumentu wcale nie musi być strona oznaczona numerem 1.

Aby pierwszej stronie projektu nadać inny numer niż 1, należy kliknąć dwukrotnie pierwszą stronę w palecie Pages i w menu Options wybrać "Numbering & Sections". W oknie dialogowym zaznacz "Start Page Numbering at" i wpisz wybraną cyfrę.

W ten sposób autonumerowanie stron rozpocznie się nie od 1 ale od wskazanej przez ciebie wartości.


Zobacz również