Obrazki na miarę

W jaki sposób można przygotować obrazek, przeznaczony do zamieszczenia na stronie WWW, o konkretnych rozmiarach wyrażonych w pikselach?

Często spotykam się z pytaniem: W jaki sposób można przygotować obrazek, przeznaczony do zamieszczenia na stronie WWW, o konkretnych rozmiarach wyrażonych w pikselach?

To stosunkowo proste zadanie sprawia niekiedy kłopoty nawet doświadczonym operatorom Photoshopa.

Jeżeli chcemy zamieścić w Internecie obrazek o docelowej szerokości 300 pikseli i odpowiedniej rozdzielczości 72 ppi, należy powiększyć pracę. W dodatku zadanie to musimy wykonać w dwóch etapach. W pierwszym doprowadzić pracę do odpowiedniej rozdzielczości, w drugim zeskalować ją do określonych rozmiarów (resampling).

W tym celu należy posłużyć się poleceniem Image Size (Image/Image Size). Po wyświetleniu okna dialogowego możemy przekonać się, jaką rozdzielczość i wielkość (w pikselach) ma nasza praca (Pixel Dimentions i Resolution).

Aby doprowadzić obraz do rozdzielczości ekranowej, należy odznaczyć przycisk Resample Image, a w polu resolution wprowadzić wartość 72 ppi i zatwierdzić zmiany - OK.

Drugi krok to resampling (zmiana próbkowania) naszej pracy. Ponownie wywołujemy okno dialogowe Image Size i zaznaczamy przycisk Resample Image.

W górnej części okna Pixel Dimentions wprowadzamy docelowe wartości w pikselach, zatwierdzamy zmiany i gotowe.