Odnośnik do bibliografii (OpenOffice.org Writer)

Piszesz pracę naukową z użyciem pakietu OpenOffice.org? Chciałbyś w tekście wstawić odnośnik do bibliografii, a nie wiesz, jak to zrobić? Nie ma problemu - pomożemy.

Zanim będziesz mógł wstawiać do dokumentu odnośniki do bibliografii, musisz ją sporządzić. Na pasku OOffice.org Writera wybierz Narzędzia | Bibliograficzna baza danych. W domyślnej instalacji będziesz miał w niej przykładowe wpisy. Możesz je usunąć lub zachować jeden, który posłuży ci w przyszłości jako przykład.

Podczas sporządzania bibliografii powinieneś uzupełnić przynajmniej pola Identifier (Nazwa krótka), Author (Autorzy), Title (Tytuł) i Publisher (Wydawnictwo).

Odnośnik do bibliografii (OpenOffice.org Writer)

Kiedy już to zrobisz, przejdź do swojej pracy i ustaw kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić odnośnik do bibliografii. Kliknij teraz Wstaw | Indeksy i spisy | Wpis bibliograficzny. Pojawi się okno dialogowe, które umożliwi ci dostawianie odsyłaczy do literatury (spis zostanie posortowany po nazwach krótkich).