Office 2007 / 2010 - Jak korzystać ze schowka

Schowek Windows bardzo się przydaje, gdy trzeba na szybko skopiować jakiś element. Jednak gdy umieścisz w nim coś nowego, od razu zapomina swoją dotychczasową zawartość. Pakiet Microsoft Office został wyposażony w rozszerzoną wersję schowka, który potrafi pomieścić maksymalnie aż 24 elementy. Jak z niego korzystać?

Przywoływanie schowka. Chcąc otworzyć schowek w Office 2007 / 2010, trzeba kliknąć drobną ikonę skośnej strzałki, która znajduje się po prawej stronie wpisu Schowek na karcie Narzędzia główne.

Kopiowanie elementów do schowka. Aby umieścić w schowku żądany element, zaznacz go, a następnie naciśnij klawisze [Ctrl C] lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wskaż polecenie Kopiuj w menu podręcznym.

Wstawianie elementów ze schowka. Kolumna schowka pozwala w dowolnej kolejności wklejać zgromadzone w nim elementy do aplikacji pakietu Office. Możesz więc wstawić do dokumentu tekstowego cytat zaczerpnięty ze strony internetowej, choć w międzyczasie umieściłeś w schowku kilka innych elementów.

Najpierw umieść kursor w miejscu, gdzie ma być wklejona treść ze schowka, a następnie kliknij żądany element w kolumnie schowka. Pojawi się w bieżącym dokumencie, a klikając ikonę po prawej stronie, możesz wybrać sposób formatowania wstawionego elementu (pozostawić formatowanie źródłowe bądź przejąć formatowanie docelowe).

Usuwanie elementów ze schowka. Gdy umieścisz kursor nad elementem w kolumnie schowka, po prawej stronie pojawi się niewielka strzałka. Kliknij ją i wskaż polecenie Usuń, aby wyrzucić element ze schowka i zwolnić miejsce na inny. Chcąc opróżnić cały schowek, wystarczy kliknąć przycisk Wyczyść wszystko w nagłówku kolumny.

Jeśli przed opróżnieniem schowka wolisz utworzyć zapasową kopię, otwórz w Wordzie nowy dokument (klawisze [Ctrl N]), po czym kliknij przycisk Wklej wszystko w nagłówku kolumny. Cały zbiór zostanie wklejony w odwrotnej kolejności do dokumentu. Gdy go zapiszesz, będziesz mógł korzystać z zachowanych elementów w późniejszych sesjach.

Ustawienia schowka. Aby optymalnie korzystać ze schowka, warto go skonfigurować. Kliknij w tym celu przycisk Opcje w dole kolumny schowka. Otwarty schowek zajmuje dużo miejsca przeznaczonego do edytowania bieżącego dokumentu, więc warto usunąć zaznaczenie poleceń Pokaż automatycznie Schowek pakietu Office i Pokaż Schowek pakietu Office po dwukrotnym naciśnięciu klawiszy Ctrl+C. Ponadto można zwęzić kolumnę schowka, umieszczając kursor myszy przy jej prawej krawędzi i przeciągając ją w lewo.

Zaznacz za to polecenie Zbieraj bez pokazywania Schowka pakietu Office. Przeważnie zbyteczna okazuje się opcja Pokaż Schowek pakietu Office na pasku zadań, ale przydaje się Pokaż stan w pobliżu paska zadań podczas kopiowania. Wówczas schowek wyświetli komunikat w obszarze powiadomień, gdy wykonasz operację kopiowania. A jeśli schowek nie obsługuje formatu kopiowanego elementu, powiadomi cię, że go nie zebrał.


Zobacz również