Office 2007 i 2010 - Jak odzyskiwać treści z uszkodzonych dokumentów Office’a

Nowy format dokumentów wprowadzony w Office 2007 daje dostęp do zawartości dokumentów tekstowych, skoroszytów i prezentacji, nawet wtedy, gdy plik źródłowy jest uszkodzony i nie daje się otwierać w konwencjonalny sposób.

Zasadniczo Office Open XML to archiwum danych. I tak, np. w takim archiwum Worda, które jest oznaczone rozszerzeniem .docx, są zgromadzone wszystkie składniki dokumentu - od tekstu, przez ilustracje, po układ i elementy formatowania. To samo dotyczy nowych arkuszy Excela (.xlsx) i prezentacji PowerPointa (.pptx). W ostateczności możesz odwoływać się do części składowych dokumentu. Przedtem musisz jednak zmienić rozszerzenie pliku, aby móc edytować jego treść na płaszczyźnie plików, a także otwierać tekst i ilustracje.

Office 2007 i 2010 - Jak odzyskiwać treści z uszkodzonych dokumentów Office’a

Aby odzyskać treści z uszkodzonego dokumentu Open XML, zamień jego rozszerzenie na ZIP. Najpierw musisz włączyć wyświetlanie rozszerzeń w Eksploratorze (domyślnie są one ukrywane).

Wyświetlanie rozszerzeń. Rozszerzenia określające w środowiskach Windows typ danego pliku domyślnie nie są widoczne w oknach Eksploratora. Otwórz więc jedno z nich. W Viście i Windows 7 musisz nacisnąć klawisz [Alt], aby przywołać pasek menu (w Windows XP nie jest ukryty). Następnie wskaż menu Narzędzia | Opcje folderów. Przeskocz na kartę Widok. Teraz usuń na liście Ustawienia zaawansowane zaznaczenie pola wyboru Ukryj rozszerzenia znanych typów plików. Potwierdź przyciskiem OK.

Zmiana typu plików. Teraz możesz bardzo łatwo zmieniać rozszerzenia plików. Wystarczy zaznaczyć uszkodzony plik i nacisnąć klawisz [F2]. W ten sposób przywołasz tryb edycji nazwy pliku. Naciśnij klawisz [End], aby umieścić kursor za rozszerzeniem. Teraz wpisz w tym miejscu .zip. Gotowy plik będzie nosił nazwę np. Test.docx.zip. Potwierdź zmianę klawiszem [Enter]. Na ekranie pojawi się alert, który należy zamknąć, klikając klawisz Tak.

Wstawiając nowe rozszerzenie za dotychczasowym, ułatwisz sobie przywrócenie starego na wypadek, gdyby okazało się to konieczne. Wówczas wystarczy usunąć drugie z rozszerzeń. Użyj w tym celu klawiszy [F2] i [Backspace]. Nie musisz więc pamiętać pierwotnego rozszerzenia pliku.

Wyodrębnianie tekstu. Teraz możesz rozpakować zawartość pliku. Kliknij go prawym przyciskiem myszy i wskaż polecenie Wyodrębnij wszystkie. W Windows XP pojawi się kreator wyodrębniania, w którym wystarczy podać folder docelowy i kliknąć przycisk Dalej. W Viście i Windows 7 wystarczy tylko wskazać lokalizację docelową i potwierdzić przyciskiem Wyodrębnij.

Dane zawarte w archiwum zostaną skopiowane do podanej lokalizacji na twardym dysku. Zawartość dokumentu Worda znajdziesz w podfolderze o nazwie word, treść arkusza Excela w podfolderze xl, zaś treść prezentacji w podfolderze ppt. Foldery te otwiera się zwyczajnie dwukrotnym kliknięciem myszy. Tekst z dokumentu jest zapisany w pliku Document.xml, a dane z arkusza w pliku sharedStrings.xml. Zawartość slajdów z prezentacji jest zgromadzona w podfolderze Slides jako ponumerowane pliki slide1xml, slide2xml itd.

Otwieranie. Cały tekst jest zapisany w formacie XML (eXtensible Markup Language). Klikając dwukrotnie plik o takim rozszerzeniu, przywołasz go w przeglądarce internetowej. Jednak oprócz tekstu ujrzysz tu strukturę, instrukcje i atrybuty pliku XML. Mimo to możesz odzyskać w ten sposób cenne fragmenty tekstu.

Ponadto możesz wydobyć nawet treści multimedialne osadzone w dokumencie. Umieszczone w nim zdjęcia, ilustracje i dźwięki figurują ponumerowane w podfolderze Media. W nazwach fotografii i obrazków występuje wyraz image, zaś w nazwach dźwięków wyraz audio. Pliki te możesz otwierać dwukrotnym kliknięciem myszy w domyślnej aplikacji.