Opinia eksperta

Automatyzacja wysyłania wiadomości e-mail, usuwanie problemów z formatowaniem w Outlook Express 5.0 przy zainstalowanej przeglądarce Internet Explorer 5, drugi Rejestr w Windows 98 to nie są sprawy niemożliwe, ani nawet trudne. Trzeba tylko znać sposoby, a te przedstawiamy poniżej.


Automatyzacja wysyłania wiadomości e-mail, usuwanie problemów z formatowaniem w Outlook Express 5.0 przy zainstalowanej przeglądarce Internet Explorer 5, drugi Rejestr w Windows 98 to nie są sprawy niemożliwe, ani nawet trudne. Trzeba tylko znać sposoby, a te przedstawiamy poniżej.

I. Automatyzowanie wysyłania wielokrotnych wiadomości e-mail

Jeśli często musisz wysyłać tę samą wiadomość do kilku osób, sztuczka ta jest właśnie dla Ciebie. Outlook Express (OE) 5, moduł poczty dostarczany z IE 5, pozwala zdefiniować przydatne skróty i na pewno już używasz grup e-mailowych, wysyłając wiadomości do kilku odbiorców na- raz. Specjalny skrót OE 5 daje możliwość określenia tematu oraz miejsce na krótką wiadomości, które można edytować przed wysłaniem. Skrót nie może zawierać więcej niż dokładnie 457 znaków (ciekawostka!). Miejsca powinno jednak wystarczyć na określenie kilku odbiorców, tematu oraz początku i/lub końca standardowej wiadomości.

Krok 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit, potem wybierz Nowy Element i Skrót.

Krok 2. W linii poleceń napisz mailto oraz imię pierwszego odbiorcy i następnych, adresatów oddzielaj średnikiem.

Krok 3. Aby dodać więcej parametrów, wstaw znak zapytania (?) na końcu listy odbiorców, a potem wpisz określony parametr i znak równości (=). Za znakiem równości wpisz tekst. Parametry, które możesz wykorzystać to cc, bcc, subject oraz body.

Jeśli więc chciałbyś zdefiniować skrót dla wiadomości wysyłanej do Ewy, Ani i Jana, z kopią dla Jana i dla siebie (Brian), zapis w linii poleceń (Krok 2.) powinien wyglądać następująco (wszystko w jednej linii! - tu ze względu na konieczność zachowania formatu szpalty pozostawiamy zapis kolumnowy):

mailto:ewa@host.com

?cc=ania@hos.com

&bcc=jan@host.com;

brian@host.com

&subject=Witam

&body=Witam kapelę!

Krok 4. Kliknij Dalej, wpisz nazwę dla tego skrótu i kliknij Zakończ.

Gdy teraz uruchomisz ten skrót, otwiera się od razu okno Nowa Wiadomość, bez uruchamiania Outlook Express.

II. Poprawianie czcionek w treści e-mail

Jeśli w wiadomości wysłanej w Outlook Express 4.0 choć raz użyłeś zestawu znaków innego typu niż Roman, np. Greek, to bądź pewny, że OE zmieni czcionki również w kolejnych wiadomościach bez względu na to, czy Ci się to podoba, czy nie. W OE 5 ta samowola została wprawdzie ukrócona, lecz czasami nadal potrzeba pewnej sztuczki do poprawnego odczytywania wiadomości. W Outlook Express 5 kliknij kolejno Widok (View) | Kodowanie (Encoding) | Wybór automatyczny (Autoselect) by pozwolić OE na wybranie zestawu znaków na podstawie informacji z nagłówka. Jeśli nadal widoczne są dziwne znaczki, kliknij tylko (View) | Kodowanie (Encoding), aby sprawdzić, czy OE używa zestawu znaków "Western European (Windows)". Jeśli tak, to OK! Zmiana na "Western European (ISO)" powinna wszystko poprawić.

III. Odpowiadanie na wiadomość w formacie HTML

Użyj ustawień w oknie dialogowym Narzędzia (Tools) | Opcje (Options) | Wysyłanie (Send)| Ustawienia. Dzięki nim tekst wiadomości, na którą odpowiadasz przez Outlook Express 5, będzie mógł być zawarty w Twojej odpowiedzi, przy czym cały blok tekstu można "wciąć" w celu odróżnienia go od odpowiedzi, która może być sformatowana tak samo jak wiadomość oryginalna. Eleganckie i przejrzyste. Gdy odpowiadasz na wiadomość, która zawiera tekst w formacie HTML, pojawia się pionowa linia z lewej strony przesuniętego tekstu. Jeśli teraz zamierzasz w ten tekst wstawiać linie własnego tekstu, np. w celu skomentowania pewnego zdania to zauważysz, że OE przesuwa twój tekst i dostawia obok pionową linię. Aby to naprawić, rozpocznij nową linię w przesuniętym tekście, kliknij Format | Styl | Normalne. Pozwala to napisać odpowiedź, która nie będzie wyglądać jak otrzymana wiadomość.