Optymalizowanie Windows - wygodna praca w odpowiednio dostrojonym systemie

Windows jest szybki i wygodny niczym nowoczesny pojazd. Jednak producent nie wyposaża go ani w tapicerkę, ani w lusterka wsteczne. Za to dołącza przyczepkę OEM pełną ciężkich rupieci.


Nawet jeśli producenci pakietów do optymalizowania systemu próbują wmówić użytkownikom coś zupełnie innego, podkręcanie Windows jest bardzo ograniczone. Dlatego w poniższym materiale nie zachęcamy do porządkowania rejestru. Ta czynność to zwyczajne marnowanie czasu. Nasze rady koncentrują się na naprawdę skutecznych środkach, którymi można w znacznym stopniu podnieść wydajność lub poprawić wygodę korzystania z komputera. Wszystkie wskazówki demonstrujemy na przykładzie Windows 7, lecz działają także w Windows 8.1, a większość nawet w poprzednich edycjach, Viście i XP.

1. Jak przyspieszyć uruchamianie systemu Windows

Systemy Windows XP, 7, 8 i 8.1 zapewniają kilka możliwości skrócenia czasu wymaganego do ich uruchomienia. Możesz wykorzystać wszystkie lub tylko wybrane z poniższych wskazówek.

Korzystanie ze stanu spoczynku. Jeśli, kończąc pracę przy komputerze, klikniesz polecenie Hibernacja zamiast Zamknij, przy ponownym rozruchu Windows uruchomi się prawie dwa razy szybciej niż zazwyczaj. Na dodatek wczyta całą ostatnią sesję. Jeśli spodoba ci się taki sposób kończenia działania systemu, możesz zdefiniować hibernację jako domyślna akcja inicjowana przez naciśnięcie wyłącznika. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk menu Start i wskaż polecenie Właściwości. Przeskocz na kartę Menu Start i ustaw opcję Hibernacja w polu listy Akcja przycisku zasilania. Wówczas stan spoczynku zastąpi domyślny przycisk Zamknij w menu Start. W Windows XP przycisk hibernacji pojawia się w oknie zamykania systemu, gdy użytkownik naciska klawisz [Shift].

Więcej możliwości konfiguracyjnych znajdziesz w aplecie Opcje zasilania z Panelu sterowania. Po przywołaniu go kliknij polecenie Wybierz działanie przycisków zasilania. Teraz możesz zdefiniować akcję, którą komputer wykona nie tylko wtedy, gdy naciśniesz przycisk zasilania, lecz także przycisk uśpienia (w przyciski tego typu są wyposażone niektóre klawiatury, a także komputery przenośne). W wypadku laptopów możesz ustawić hibernację jako czynność wykonywaną automatycznie po zamknięciu pokrywy z ekranem. Upewnij się koniecznie, że jest zaznaczona opcja Wymagaj hasła (wymagane). W przeciwnym razie nieuprawnione osoby będą mogły dostać się do twoich zasobów podczas twojej nieobecności.

Jeśli w twoim systemie brakuje wspomnianego polecenia, hibernacja jest wyłączona. Wpisz cmd.exe w polu wyszukiwania menu Start, po czym kliknij prawym przyciskiem myszy znaleziony wpis i wskaż polecenie Uruchom jako administrator. W przywołanym w ten sposób oknie konsoli tekstowej wpisz polecenie

powercfg -h on

Porządkowanie usług. Wiele systemowych usług uruchamia się w Windows domyślnie, choć nie wszystkie są potrzebne w każdym komputerze. Poszczególne usługi można przeglądać, konfigurować i wyłączać z poziomu specjalnej przystawki o tej samej nazwie. Naciśnij klawisze [Windows R] i wpisz services.msc. Na ekranie pojawi się konsola z listą usług. Gdy klikniesz dwukrotnie dany wpis, możesz zakończyć działanie usługi w bieżącej sesji, klikając przycisk Zatrzymaj. Aby uniemożliwić jej ponowne wczytanie podczas kolejnego rozruchu Windows, ustaw opcję Wyłączony w polu listy Typ uruchomienia. Musisz jednak mieć pewność, że wolno ci pozbyć się danej usługi. Podczas gdy Windows Search, Dostawca grupy domowej czy Usługa Media Center Extender służą do obsługiwania opcjonalnych składników systemu, inne usługi odpowiadają za kluczowe, nieodzowne zadania w Windows.

Usuwanie starych sterowników. Windows wczytuje niestrudzenie sterowniki urządzeń, których już od dawna nie używasz. Aby uzyskać spis tych elementów, musisz poczynić drobne przygotowania. Przywołaj okno właściwości systemu, naciskając jednocześnie klawisze [Windows Pause]. Kliknij polecenie Zaawansowane ustawienia systemu w lewej części okna, po czym przycisk Zmienne środowiskowe. Następnie kliknij przycisk Nowa w dolnej sekcji Zmienne środowiskowe. Wpisz devmgr_show_nonpresent_devices w polu Nazwa zmiennej i 1 w polu Wartość zmiennej. Gdy przywołasz Menedżer urządzeń (możesz to zrobić np. z poziomu okna właściwości systemu) i wskażesz menu Widok | Pokaż ukryte urządzenia, ujrzysz na liście wiele nieaktywnych urządzeń (rozpoznasz je po wypłowiałych kolorach ikon).

Uwaga – nie możesz ot tak usunąć wszystkie wpisy, bo niektóre nieaktywne sterowniki służą do obsługi urządzeń przenośnych takich jak odtwarzacz MP3, aparat fotograficzny, karta sieciowa USB czy kieszonkowy dysk twardy, które w obecnej chwili są odłączone, lecz prędzej czy później zechcesz je ponownie podłączyć. Tylko gdy masz pewność, że nie będziesz potrzebować danego urządzenia, kliknij stosowny wpis prawym przyciskiem myszy i wskaż polecenie Odinstaluj.

Wielordzeniowe uruchamianie systemu. Windows zadowala się wydajnością jednego rdzenia podczas uruchamiania systemu, nawet gdy komputer jest wyposażony w wielordzeniowy procesor. Możesz to zmienić za pomocą wewnętrznego narzędzia. Wpisz msconfig.exe w polu wyszukiwania menu Start, uruchom znaleziony program i przeskocz na kartę Rozruch. Kliknij przycisk Opcje zaawansowane. W nowym oknie znajdziesz pole wyboru Liczba procesorów. Gdy je zaznaczysz, możesz wybrać liczbę rdzeni (2 lub 4 – zależnie od procesora) w polu listy poniżej.

W Windows XP program Msconfig.exe obsługuje się nieco inaczej. Przeskocz na kartę Boot.ini i kliknij przycisk Opcje zaawansowane. Liczbę rdzeni ustawia się za pomocą parametru /NUMPROC.

Centrala konfiguracyjna Msconfig – domyślnie Windows uruchamia się przy użyciu jednego rdzenia. Tu możesz to zmienić.

Centrala konfiguracyjna Msconfig – domyślnie Windows uruchamia się przy użyciu jednego rdzenia. Tu możesz to zmienić.