Pakiet aktualizacyjny Windows - jak utworzyć spersonalizowany nośnik instalacyjny


2. Tworzenie nowego nośnika instalacyjnego Windows

Za pomocą bezpłatnego programu Win Toolkit możesz scalić pliki aktualizacyjne i sterowniki z nośnikiem instalacyjnym systemu Windows. Wspomniana aplikacja dysponuje tylko angielskojęzycznym interfejsem i nie jest nazbyt przejrzysta, za to działa bardzo niezawodnie. Poazy tym należy do nielicznych narzędzi tego rodzaju, które obsługują zarówno Windows 7, jak i Windows 8. Poszczególne czynności objaśniamy na przykładzie środowiska Windows 7 w wersji 64-bitowej. W innych edycjach systemu sposób postępowania nie odbiega od opisu, lecz mogą występować różnice w nazewnictwie niektórych elementów nawigacyjnych.

Etap 1. Rozpakuj zawartość pobranego archiwum Win Toolkit do dowolnego folderu na dysku (chociażby przy użyciu bezpłatnego narzędzia 7-Zip), po czym uruchom WinToolkit.exe. Przeskocz na kartę Main i kliknij przycisk Update Catalog. Wybierz swoją wersję systemu operacyjnego w polu listy Type – w naszym przykładzie jest to opcja McRip Windows 7 x64. Wówczas pojawi się lista dostępnych aktualizacji. W jej górnej części widnieje sekcja New Updates [Recommended], a w niej są wyszczególnione istotne aktualizacje. Wszystkie są domyślnie zaznaczone. W ich skład wchodzą przede wszystkim aktualizacje decydujące o bezpieczeństwie systemu, a także pakiety językowe i dodatkowe aplikacje. Ostatnie z wymienionych nie są konieczne, więc z reguły można usunąć zaznaczenie ich pól wyboru. Kliknij przycisk Download, aby zainicjować pobieranie. Gdy dobiegnie końca, znajdziesz pliki w podfolderze Updates w obrębie folderu, w którym jest zainstalowany program Win Toolbox. Teraz możesz zamknąć okno aplikacji.

Dodatkowa wskazówka. Gdy przeskoczysz na kartę Tools w narzędziu Win Toolkit i klikniesz przycisk Update Installer, możesz zainstalować w bieżącym systemie aktualizacje pobrane za pomocą funkcji Update Catalog. Możliwość ta przyda ci się, gdy zechcesz wyposażyć inne komputery w te same aktualizacje bez konieczności ich ponownego pobierania.

Windows 8, plik Ei.cfg i aktywacja

Korzystając z dowolnego edytora tekstowego (np. Notatnika), utwórz plik Ei.cfg i zapisz go w podfolderze Sources folderu instalacyjnego Windows 8. Umieść w nim następującą treść:

[Edition ID]

[Channel]

Retail

[VL]

Następnie utwórz instalacyjny obraz ISO lub pendrive za pomocą programu Win Toolkit. Podczas instalowania systemu Windows 8 możesz podać klucz produktu. Jeśli tego nie zrobisz, system operacyjny będzie działał tylko przez ograniczony czas.

Aktywacja Windows 8. Gdy po upływie okresu próbnego zechcesz dokonać aktywacji systemu Windows 8, który został zainstalowany bez użycia klucza produktu, wykonaj poniższe czynności.

Etap 1. Naciśnij klawisze [Windows R] i wpisz regedit. W Edytorze rejestru przejdź do klucza „Hkey_Local_Machine\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\OOBE”. Zmień na zero cyfrę przypisaną wartości „MediaBootInstall”, po czym zamknij okno edytora.

Etap 2. Naciśnij klawisze [Windows X] i wybierz opcję Wiersz polecenia (administrator). W oknie konsoli wpisz slmgr -rearm i potwierdź klawiszem [Enter]. Zaczekaj, aż na ekranie pojawi się prośba o zrestartowanie systemu. Zastosuj się do niej, po czym zaloguj się w systemie.

Etap 3. Naciśnij klawisze [Windows Pause], po czym kliknij polecenie Wyświetl szczegóły w oknie Aktywacja systemu Windows w dolnej części okna. Następnie kliknij przycisk Aktywuj przy użyciu nowego klucza, wprowadź swój klucz produktu i potwierdź przyciskiem Aktywuj.

Etap 2. Kliknij przycisk All-in-One Integrator. Jeżeli któreś ze sterowników są wymagane już podczas instalowania systemu operacyjnego, kliknij kolejno Browse | Browser for WIM i wskaż plik boot.wim z folderu, w którym zapisałeś zawartość oryginalnego nośnika instalacyjnego (w naszym przykładzie jest to folder C:\Win7Source – patrz punkt 1). Wspomniany plik jest umieszczony w podfolderze Sources. Następnie kliknij opcję Microsoft Windows Setup (x64) na liście w sekcji Image Name. Na ekranie pojawi się okno, w którym możesz ustawienia z poprzedniej sesji. W naszym przykładzie nie mamy takiej możliwości. W tej sytuacji trzeba kliknąć przycisk Continue (No Preset). Przeskocz na kartę Drivers w rubryce Basic. Kliknij Add | Add Drivers, po czym wskaż folder, do którego skopiowałeś wcześniej pliki kontrolera USB i dysku twardego (patrz punkt 1). Teraz potwierdź, klikając Start i Accept. Poczekaj, aż program zakończy scalanie sterowników z obrazem rozruchowym. Czynność ta zajmuje sporo czasu. Po sfinalizowaniu procesu możesz zamknąć okno aplikacji.

Uwaga – w wypadku Windows 8 nie trzeba wyposażać plików instalacyjnych w sterownik interfejsu USB 3.0, bo wchodzi on domyślnie w skład tej wersji systemu.

Etap 3. Kliknij ponownie przycisk All-in-One Integrator, a następnie Browse | Switch to ‘install.wim’. Dwukrotnym kliknięciem myszy wybierz odmianę systemu Windows 7, którą zamierzasz instalować, np. Windows 7 Home Premium. Kliknij przycisk Skip (No Preset). Również plik install.wim należy scalić ze sterownikami, jak opisaliśmy w etapie 2. Teraz możesz jednak uwzględnić dodatkowe sterowniki (np. karty graficznej lub innych urządzeń).

Przeskocz na kartę Updates + Languages, kliknij Add | Add Updates + Subfolders i wybierz folder, w którym są umieszczone aktualizacje (patrz etap 1).

Etap 4. Na karcie Advanced program Win Toolkit oferuje kilka funkcji do wstępnego skonfigurowania systemu Windows. Na przykład po kliknięciu przycisku Component Removal możesz wybrać niepotrzebne składniki Windows (chociażby odtwarzacz Windows Media Player), a zostaną pominięte podczas instalowania. Tymczasem w sekcji Tweaks można zmienić domyślne ustawienia – np. pulpitu lub Eksploratora Windows. Gdy uporasz się z czynnościami konfiguracyjnymi, kliknij Start, a potem Accept. Poczekaj, aż program wykona swoje zadanie, a potem zamknij okno.

Etap 5. Jeśli w punkcie 1. pobrałeś obraz ISO systemu Windows 7 Professional, usuń plik Ei.cfg z katalogu C:\Win7Source\Sources. Zawiera on informacje na temat instalowanej odmiany systemu. Natomiast gdy brakuje powyższego pliku, możesz wybierać spośród kilku edycji Windows 7 – Home Basic, Home Premium, Professional i Ultimate. Pamiętaj, że do dokonania aktywacji systemu jest potrzebny zakupiony klucz licencyjny odpowiedni do danej wersji systemu. W Windows 8 cały proces odbywa się nieco inaczej. Należy tu zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Objaśniamy je w oddzielnej ramce.

Etap 6. Chcąc utworzyć spersonalizowaną płytę instalacyjną Windows, kliknij przycisk ISO Maker. Następnie kliknij przycisk Browse w rubryce Folder, aby wskazać lokalizację plików instalacyjnych Windows. W polu listy Boot Image (Advanced) wybierz opcję BIOS and UEFI. Teraz kliknij przycisk Browse w rubryce ISO Output. Podaj folder docelowy na gotowy obraz ISO i wpisz proponowaną nazwę pliku. Potwierdź przyciskiem Start. Utworzony w ten sposób obraz ISO nagraj na pustą płytę DVD. Możesz to zrobić np. za pomocą bezpłatnej aplikacji CDBurnerXP w trybie Nagraj obraz ISO. Jeżeli zamiast krążka DVD wolisz przygotować instalacyjny pendrive, przeskocz na kartę Intermediate i kliknij przycisk USB Boot Preparation. Na ekranie pojawi się okno z listą wykrytych pamięci USB podłączonych w danej chwili do komputera. Jeśli w kolumnie Bootable żądanego dysku USB widnieje wpis False, kliknij przycisk Quick. Wówczas nośnik zostanie sformatowany w trybie błyskawicznym. Ponadto aplikacja nada mu właściwości dysku startowego. W wyniku tego ulegną usunięciu wszystkie pliki zgromadzone dotychczas w pamięci USB. W przeciwnym razie nośnik jest gotowy do użycia i nie wymaga formatowania. Zamknij okno aplikacji. W dalszej kolejności musisz skopiować na nośnik USB zawartość folderu z plikami instalacyjnymi Windows (w naszym przykładzie to C:\Win7Source).

Gdy zechcesz zainstalować od nowa środowisko Windows, zrestartuj system z przygotowanego w opisany sposób nośnika – płyty DVD lub pendrive’a. Przeprowadź czynności instalacyjne tak jak w wypadku konwencjonalnego krążka Windows. Gdy się z nimi uporasz, zauważysz, że funkcja Windows Update spróbuje zainstalować dodatkowe aktualizacje. Niektóre poprawki nie dają się bowiem instalować w trybie offline, a więc nie można ich scalić z plikiem WIM. Do ich zainstalowania jest wymagany działający system Windows.

Ten moduł programu WinToolkit pomoże ci przygotować obraz płyty instalacyjnej do nagrania na pusty nośnik.

Ten moduł programu WinToolkit pomoże ci przygotować obraz płyty instalacyjnej do nagrania na pusty nośnik.