Paleta History: podróże w czasie


Paleta History łączy w sobie możliwości wielokrotnego Undo oraz znanej ze wcześniejszych wersji Photoshopa komendy Take Snapshot. Jej nieobecność w ostatniej wersji programu nie oznacza jednak, iż jej możliwości pozostają niewykorzystane. W palecie History możemy łatwo wskazać etap naszej pracy, który chcielibyśmy zachować jako Snapshot. Co więcej, istnieje możliwość rejestracji kilku lub nawet kilkudziesięciu takich obrazów. Snapshot (czyli zdjęcie lub kopia naszego obrazu przechowywane w pamięci komputera) daje nam dodatkowo możliwości realizowania ciekawych montaży oraz powrotu do wcześniej zarejestrowanego etapu naszej pracy. We wcześniejszych wersjach Photoshopa używaliśmy w tym celu komendy Fill (wypełnij) i wskazywaliśmy opcję Snapshot w polu Use. W najnowszej wersji programu w celu wypełnienia selekcji (lub całej pracy), korzystając z zachowanego Snapshotu, stosujemy opcję History, wskazując wcześniej w palecie History Snapshot, którego chcemy użyć. Dokładne sposoby postępowania zostaną omówione w dalszej części artykułu.

Paletę History oraz nowe narzędzie zwane History Brush Tool łączy nie tylko nazwa. History Brush Tool, stanowiąc rozbudowaną formę znanego wcześniej Rubber Stamp, działającego z opcją Saved, pozwala w prosty sposób malować, wykorzystując fragmenty zachowanej wcześniej wersji obrazka. Możemy przy tym używać różnych końcówek pędzla (Brushy), różnych modeli przenikania kolorów (Dissolve, Hue, Screen itp.) czy też różnych wielkości parametru Opacity . Na tym poziomie History Brush Tool nie różni się od innych narzędzi, które daje nam do dyspozycji program. Nowością natomiast jest to, iż stan pracy , który wykorzystamy do malowania, możemy wybrać w palecie History. Może to być oryginalna zachowana na dysku wersja obrazka, możemy również użyć Snapshotu z dowolnego etapu pracy - od chwili otworzenia obrazka do jego ostatnich zmian.

Jedną z niezwykle ciekawych funkcji dostępnych w palecie History jest możliwość utworzenia kopii obrazka w dowolnym stadium pracy. Wciśnięcie jednego przycisku tworzy kopię obrazu wraz ze wszystkimi warstwami i specyficznymi parametrami. Zachowany obraz pojawi się w tej samej lokalizacji na dysku z rozszerzeniem Copy.

Paleta History daje zatem następujące możliwości:

- Cofnięcia się do dowolnego etapu naszej pracy zarówno kolejnymi krokami, jak i skokowo do wybranego stanu. Realizuje w ten sposób wielokrotne Undo z możliwością skokowego poruszania po zarejestrowanych krokach pośrednich.

- Zarejestrowania dowolnego stanu pracy jako Snapshot (istnieje możliwość zarejestrowania kilku obrazów).

- Zdefiniowania etapu pracy, który zostanie wykorzystany przez narzędzie History Brush Tool.

- Zdefiniowanie etapu pracy, który będzie wykorzystany w komendzie Fill (wypełnij) z opcją History.

- Stworzyć kopię obrazu z dowolnego etapu pracy.

- W prosty sposób przenieść Snapshot lub dowolny stan pracy do nowego dokumentu.

- Łączenia obrazów: oryginalnego, końcowego oraz etapów pośrednich - w celu tworzenia efektów specjalnych.