Paleta History: podróże w czasie


Opcje palety History

W opcjach palety występują następujące komendy:

- Step Forward

- Step Backward

Dają one możliwość przemieszczania się po palecie. Dzięki nim wędrujemy po kolejnych etapach naszej pracy. To samo można uzyskać znacznie szybciej klikając na nazwę dowolnego kroku.

- New Snapshot - służy do tworzenia Snapshota naszej pracy. Używając tej komendy w opcjach palety History, mamy możliwość wyboru, czy chcemy zdefiniować jako Snapshot całą pracę, widok obejmujący wszystkie widoczne warstwy czy też tylko jedną warstwę. Możliwość nadania nazwy dla Snapshota jest funkcją niezwykle pomocną przy późniejszym poruszaniu się po kilku zachowanych etapach pracy.

Skrótem tej komendy jest wciśnięcie środkowego przycisku (New Snapshot) w dolnej części palety History. W tym wypadku nie mamy wpływu na opisane parametry.

- Delete usuwa wskazany etap pracy - alternatywą jest przeciągnięcie ikonki tego kroku z palety History do śmietnika.

- Clear History - czyści paletę ze wszystkich występujących obecnie kroków, pozostawiając obraz w stanie sprzed tej komendy (czyści paletę nie zmieniając obrazu).

- New Document - pozwala stworzyć nowy dokument z dowolnego Snapshota lub etapu pracy.

- History Options - pozwala wprowadzić lub wyłączyć domyślne ustawienie Photoshopa, automatycznie tworzące pierwszy Snapshot z każdego nowo otworzonego obrazka. W tym oknie możemy także zmienić domyślne ustawienie dotyczące liniowego zapamiętywania kolejnych etapów naszej pracy. Jeśli przełączymy się kilka kroków wstecz, przestaną działać kroki późniejsze. Opcja Allow non - linear History pozwala cofać się do poprzednich etapów, nie niszcząc późniejszych. Choć prawidłowe i efektywne korzystanie z tej komendy nie jest może rzeczą najłatwiejszą, to jednak jest ona niezwykle pomocna. Dlatego w żadnym wypadku nie należy zrażać się początkowymi trudnościami - w ręku doświadczonego użytkownika Allow non - linear History stanowić może narzędzie o wielkich zaletach.