Paleta History: podróże w czasie


Tworzenie nowych Snapshotów

Domyślne ustawienia Photoshopa już podczas otwierania nowego dokumentu tworzy pierwszy Snapshot. Pozwala to, w dalszej części pracy, na używanie narzędzia History Brush Tool z tym właśnie domyślnym Snapshotem. Także za pomocą komendy Fill z opcją History domyślnie będziemy wypełniać zarysy selekcji pierwszym Snapshotem. Ta niezwykle korzystna opcja ma, niestety, pewne wady - nieznacznie spowalnia czas otwarcia dokumentu, gdyż konieczne jest skopiowanie obrazu do pamięci.

Górna część palety History przechowuje wszystkie zachowane Snapshoty. Jeżeli nie utworzymy dodatkowych, znajdziemy tam tylko jeden, domyślnie utworzony właśnie podczas otwarcia dokumentu. Możemy tworzyć dodatkowe fotografie pracy bądź za pomocą komendy New Snapshot (w opcjach palety History) lub klikając dolny środkowy przycisk w palecie. Nowy Snapshot pojawi się w górnej części palety poniżej pierwszego. Wygodnie jest nadawać odmienne nazwy każdej zachowanej w ten sposób wersji obrazu. Wspaniałą nowością piątej wersji Photoshopa jest to, iż obecnie Snapshot zachowuje wraz z obrazem także dowolną aktywną selekcję. Nie musimy więc zachowywać złożonych selekcji oddzielnie za pomocą komendy Save Selection. Nowy Snapshot z palety History zrobi to za nas. Każdy nowy obrazek może być zachowany z inną lub tą samą selekcją.

Snapshot jest bardzo pomocny w chwili tworzenia złożonych obrazów. W palecie History można przechowywać różne alternatywne wersje naszej pracy, by wybrać w końcu najlepszy. Można także porównywać odmienne ustawienia różnych narzędzi, by wybrać optymalną postać pracy. Możliwe jest również korzystanie z każdego ze Snapshotów i komendy Fill lub po prostu z History Brush Tool i różnorodnych parametrów Opacity, Mode czy wielkości końcówki pędzla.

Użycie narzędzia History Brush Tool oraz komendy Fill z opcją History

History Brush Tool pozwala nam malować jedną z wcześniejszych wersji naszej pracy, za pomocą odpowiednio dobranej wielkości końcówki (Brush Size), trybu mieszania kolorów (Mode) oraz parametru Opacity. Komenda Fill z opcją History wlewa w obszar selekcji wcześniejszą wersję obrazu. W obu przypadkach możemy wybrać, którego z naszych dokonań chcemy użyć jako wypełnienia. Służy do tego ikonka History Brush Tool, występująca w palecie History. Wystarczy z jej pomocą wskazać Snapshot lub po prostu zarejestrowany krok (nie będący Snapshotem) i już możemy zabrać się do malowania.

Ikona History Brush Tool wskazuje stan pracy, który zostanie wykorzystany przez History Brush Tool, lub komendę Fill ze wskazaną opcją History.