Pełne menu w Wordzie 2000 (Word 2000)

Word 2000 nie wyświetla wszystkich opcji menu! Pokazywane są tylko te ostatnio używane, co z czasem może doprowadzić do ślepej furii każdego użytkownika.

Word 2000 nie wyświetla wszystkich opcji menu! Pokazywane są tylko te ostatnio używane, co z czasem może doprowadzić do ślepej furii każdego użytkownika. Na szczęście można to zmienić.

Wystarczy dwukrotnie kliknąć wybraną pozycję menu (np. Plik), zamiast zwykłego pojedynczego kliknięcia. Można także tak ustawić opcje Worda, aby zawsze wyświetlał pełną listę pozycji w menu. W tym celu przejdź do Narzędzia|Dostosuj na kartę Opcje. Usuń zaznaczenie opcji "Na początku menu pojawiają się niedawno używane polecenia" i kliknij OK.