Pionowy tekst w sześciu krokach

Pasek wypełniony tekstem w pionie w połączeniu z odpowiednio dobraną czcionką i kolorami może być atrakcyjnym uzupełnieniem dokumentu...


Pasek wypełniony tekstem w pionie w połączeniu z odpowiednio dobraną czcionką i kolorami może być atrakcyjnym uzupełnieniem dokumentu, przyciągającym uwagę do wyróżnionej w ten sposób partii tekstu. Wczesne wersje Worda nie udostępniały narzędzi do tworzenia pionowych napisów, natomiast Word 97 i Word 2000 umożliwiają szybkie i łatwe przygotowanie pionowego tekstu.

Pionowy tekst w sześciu krokach

Pionowe paski tekstu mogą uatrakcyjnić wygląd strony.

 1. Najpierw wybierz Wstaw éPole tekstowe. Kliknij wybrany punkt strony i rozciągnij ramkę pola tekstowego. Możesz teraz wpisać tekst, na razie nie zwracaj uwagi na poziomą orientację napisu.

 2. Kliknij przycisk Zmień kierunek tekstu na pasku narzędzi Pole tekstowe. Powtarzaj tę czynność, aż napis będzie prawidłowo zorientowany. Może się zdarzyć, że pasek narzędzi Pole tekstowe nie jest widoczny. Aby temu zaradzić, kliknij dowolne miejsce wewnątrz pola tekstowego (aby pojawiła się cieniowana ramka i przyciski do zmiany rozmiarów), a następnie klinij prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce na jednym z widocznych pasków narzędzi i z menu podręcznego wybierz pozycję Pole tekstowe.

 3. Zaznacz tekst wewnątrz pola tekstowego (np. poprzez trzykrotne kliknięcie) i sformatuj go według własnego uznania: zmień rozmiar i rodzaj czcionki. Dopasuj rozmiary i położenie pola.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy zacieniowany obszar wokół pola tekstowego i wybierz opcję Formatuj pole tekstowe.

 5. Oprócz innych ustawień możesz także wybrać sposób obramowania pola i zmienić kolor wypełnienia - przejdź w tym celu na zakładkę Kolory i linie.

 6. Przejdź na zakładkę Otaczanie i wybierz sposób otoczenia ramki tekstem spoza pola.

Jak dodać okna dialogowe do makropoleceń w Wordzie?

Zanim nastały czasy Office 97, tworzenie okien dialogowych dodawanych do makr było żmudne i wiązało się z wstukaniem wielu linii kodu. Office 97 (i Office 2000) wprowadził VBA (Visual Basic for Applications), który znakomicie ułatwia podobne operacje. Oto co należy zrobić:

 1. Przejdź do Narzędzia - Makro - Makra (albo użyj skrótu [Alt-F8]).

 2. Wybierz pozycję Edytuj lub wpisz nazwę nowego makra i kliknij przycisk Utwórz.

 3. W oknie edycji kodu makra wpisz Dialogs ( w dowolnej linii wewnątrz kodu makra.

 4. Pojawi się lista dostępnych okien dialogowych, z których wybierz jedno, klikając je dwukrotnie lewym przyciskiem myszy.

 5. Wpisz ). (nawias i kropka).##

 6. Pojawi się kolejna rozwijana lista, z której, przy pomocy dwukrotnego kliknięcia lewym przyciskiem myszy, wybierz pozycję Show.