Pliki .xml - czym otwierać?

Wśrod wielu formatów plików możemy natknąć się również na .xml. Czym jest i jak go otwierać?

Na temat plików w formacie .xml można by napisać cały elaborat, więc podamy tu tylko najważniejsze wiadomości. Jest to język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych. Dzięki niezależności od systemu, jest on uniwersalny i można używać go zarówno na Windows, jak i Mac oS X czy Linuxie. Dane ustalane są tam w strukturze, co sprawia, że zyskał on sporą popularność na świecie, a W3C (organizacja odpowiedzialna za standaryzację Internetu) dała mu swoją rekomendację. Pliki w formacie .xml obsługiwane są między innymi przez przeglądarki internetowe, które traktują zapisane w nim dane jako zwykły tekst. Można także dokonać renderowania dokumentu przy użyciu CSS, co pozwoli na przekazanie treści w bardziej atrakcyjny dla obiorcy sposób.

Pliki .xml - czym otwierać?

xml

Format .xml wywodzi się od SGML (język znaczników) i jest w zasadzie jego uproszczoną wersją. Nazwa powstała od angielskich słów eXtensible Markup Language (czyli: rozszerzalny język znaczników). Webmastezry mogą z jego pomocą tworzyć własne znaczniki. Nadto istnieje także XHTML, czyli HTML 4.01 podane jako HTML. Wracając do pytania zawartego w tytule wpisu, odpowiedź jest prosta: pliki tego typu możemy otwierać każdym edytorem dla programistów oraz większością edytorów teksotwych.