Po hibernacji niektóre urządzenia USB zachowują się dziwnie?

Jeśli kazaliśmy komputerowi przejść w stan hibernacji, po wyjściu z niego Windows może nie rozpoznać wszystkich urządzeń USB, a już na pewno będzie miał z nimi problemy, jeśli przepięliśmy je do innych portów. Co robić w takich okolicznościach?

Jeśli komputer został zahibernowany, sterownik magistrali USB zachowuje parametry wszystkich urządzeń podłączonych do komputera. Po wyjściu ze stanu hibernacji sprawdza on, czy konfiguracja uległa zmianie.

Jeżeli w międzyczasie zamiast klawiatury USB podłączyliśmy mysz USB, system wyświetli informację, że klawiatura została odłączona, natomiast nie będzie potrafił rozpoznać myszy i przydzieli zajmowany przez nią adres następnemu urządzeniu USB. Może to doprowadzić do konfliktu, a w ostateczności - do załamania się systemu operacyjnego.

Jeśli napotykamy taki problem, Microsoft zaleci nam uaktualnienie do ostatniego dostępnego pakietu Service Pack. Nie zawsze ono jednak pomoże - w takich okolicznościach należy wstrzymać się z podmienianiem i przepinaniem urządzeń USB, gdy komputer (najczęściej laptop) znajduje się w stanie hibernacji.

Oczywiście nie ma żadnych przeciwskazań w przypadku odpinania i podłączania tych samych sprzętów do tego samego portu USB.