Połączenie idealne


3. Konflikt zasobów portu COM

OBJAWY: Po zamontowaniu modemu, Windows automatycznie rozpoznał port COM i zainstalował odpowiedni sterownik. Na karcie Menedżer urządzeń obok pozycji portu stoi jednak wykrzyknik, a modem nie działa.

DIAGNOZA: Znak wykrzyknika umieszczonego na żółtym tle obok pozycji urządzenia na liście Menedżera urządzeń oznacza najczęściej, że urządzenie to wchodzi w konflikt zasobów z innym urządzeniem. Jeśli znak taki wyświetlony jest obok pozycji przedstawiającej port COM, oznacza to najprawdopodobniej, że zasoby, z których port ten ma korzystać, są wykorzystywane również przez inne urządzenie. W przypadku portów szeregowych konflikt może dotyczyć zakresów wejścia-wyjścia lub przerwań.

Zmiana sterownika myszy pomoże w instalacji modemu.

Zmiana sterownika myszy pomoże w instalacji modemu.

W celu rozwiązania konfliktu zasobów należy kliknąć dwukrotnie znajdującą się na liście Menedżera urządzeń ikonę portu COM, którego konflikt dotyczy. Wyświetlone zostanie jego okno Właściwości, w którym wybrać należy kartę Zasoby. W dolnym panelu tej karty znajduje się lista urządzeń, z którymi omawiany port wchodzi w konflikt i zasobów, których konflikty te dotyczą. W przypadku konfliktu zasobu wystarczy portowi COM lub urządzeniu, z którym wchodzi on w konflikt, przypisać inne ustawienia tego zasobu. W tym celu należy usunąć zaznaczenie pola wyboru Użyj ustawień automatycznych i kliknąć dwukrotnie pozycję zasobu, który ma zostać zmieniony. Następnie wystarczy wybierać kolejne konfiguracje, aż do uzyskania odpowiedniej, czyli takiej, dla której w oknie Informacja o konfliktach wyświetlony zostanie komunikat "Nie ma konfliktu urządzeń".

Wskazówka: Ustawienia, z którymi porty COM powinny działać najefektywniej ujęte zostały w tabeli "Porty COM: ustawienia standardowe".

4. Mysz Logitech a Windows

OBJAWY: Windows nie rozpoznaje modemu, port szeregowy w BIOS-ie jest włączony (wskazówka 1.) Wykluczamy uszkodzenie sprzętu i problem sterownika z łączem szeregowym.

DIAGNOZA: Korzystanie z modemu może być utrudnione w razie posługiwania się myszą szeregową firmy Logitech obsługiwaną przez firmowe sterowniki. Sterowniki te mogą sprawiać, że Windows będzie rozpoznawać modem nie jako modem, lecz jako mysz. Niezbitym dowodem na występowanie tego typu problemu jest niemożność poruszania wskaźnikiem myszy po rozpoznaniu modemu w trakcie automatycznego wykrywania nowego sprzętu przez Windows. W przypadku problemu tego rodzaju należy albo odłączyć mysz na czas instalowania modemu, albo zmienić sterownik Logitech myszy na sterownik standardowy. W przypadku korzystania z myszy o trzech przyciskach należy jednak liczyć się z pewnym mankamentem związanym ze zmianą sterownika na standardowy, który nie obsługuje środkowego przycisku myszy.

Odłączenie myszy od komputera na czas instalacji modemu jest oczywiste i nie wymaga wyjaśnień. Natomiast w celu zmiany sterownika myszy należy - po zauważeniu problemu - zamknąć system, wyłączyć komputer i odłączyć od komputera kartę modemu, a następnie uruchomić system ponownie i kliknąć dwukrotnie ikonę zainstalowanej myszy znajdującą się na karcie Menedżera urządzeń (dostęp do której uzyskuje się przez kliknięcie przycisku Start i wybranie kolejno pozycji Ustawienia i Panel sterowania oraz kliknięcie dwukrotne ikony System). Natomiast dwukrotne kliknięcie wspomnianej ikony myszy spowoduje wyświetlenie jej okna Właściwości, w którym wybrać należy kartę Sterownik i kliknąć znajdujący się na niej przycisk Aktualizuj sterownik... Następnie wystarczy wykonywać instrukcje podawane przez Kreatora aktualizacji sterownika urządzenia, zaznaczając opcję samodzielnego wyboru sterownika z listy, pozwalając systemowi na wyświetlenie wszystkich urządzeń i za producenta wybierając Standardowe typu myszy, a jako model Mysz szeregowa standardowa. Czasem system wymaga jeszcze włożenia płyty CD-ROM z plikami instalacyjnymi Windows. Po skopiowaniu plików sterownika należy zamknąć system i przyłączyć doń modem z powrotem. Po ponownym uruchomieniu komputera powinien on zostać przez Windows poprawnie rozpoznany.