Połączenie idealne


5. Windows zainstalował nieodpowiedni modem

OBJAWY: System Windows rozpoznał modem i zainstalował go. Menedżer urządzeń zgłasza jednak, że typ urządzenia nie jest poprawny, a modem nie działa.

DIAGNOZA: Windows rozpoznał modem niepoprawnie, w związku z czym zainstalował nieodpowiedni sterownik. W celu zmiany sterownika na odpowiedni należy kliknąć dwukrotnie jego ikonę, znajdującą się na liście Menedżera urządzeń (do której dostęp uzyskuje się przez kliknięcie przycisku Start i wybranie kolejno pozycji Ustawienia i Panel sterowania oraz dwukrotne kliknięcie ikony System). W jego oknie Właściwości należy wybrać kartę Sterownik, a na niej kliknąć przycisk Aktualizuj sterownik... W jednym z kolejnych ekranów trzeba będzie podać ścieżkę katalogu (lub wskazać go), w którym znajdują się sterowniki dostarczone przez producenta modemu.

W razie, gdy producent nie dołączył sterowników, system Windows 95/98 zawiera wiele sterowników do różnego rodzaju modemów. W oknie kreatora aktualizacji sterownika urządzenia należy zaznaczyć opcję Nie, wybierz sterownik z listy i na wyświetlonej liście zaznaczyć odpowiedniego producenta oraz model modemu. Jeśli na omawianej liście brakuje odpowiedniego modelu, sterowniki do modeli spoza listy można znaleźć na płycie instalacyjnej Windows w katalogu Drivers\Modems.

Jeśli i tam nie ma sterownika do naszego modemu, i jeśli nie mamy możliwości otrzymania go od producenta (choćby z jego centrum obsługi technicznej w Internecie), możemy zainstalować modem jako model standardowy lub - jeśli i to jest niemożliwe - jako modem Hayes - kompatybilny (producent "HayesŇ, model "Hayes compatibleŇ). Sterowniki standardowe wystarczają zwykle do uruchomienia modemu, choć raczej nie pozwalają na osiągnięcie pełnej wydajności przez urządzenie. Lepsze to niż nic, tym bardziej że zainstalowanie ich pozwala na samodzielne ściągnięcie nowego sterownika z opublikowanej w Internecie strony producenta modemu.

6. Ukryty konflikt zasobów

OBJAWY: W wyniku automatycznego wykrywania urządzeń przez Windows modem wewnętrzny Winmodem/Host-Based (więcej informacji na temat modemu wewnętrznego zawiera ramka "Modemy: kiedy potrzebny jest jaki sterownik") zostaje rozpoznany, ale mimo to nie działa.

DIAGNOZA 1: Jeśli w oknie Menedżera urządzeń obok pozycji modemu ukaże się wykrzyknik, to prawdopodobnie port ten wchodzi w konflikt zasobów. Sposób rozwiązywania tego rodzaju problemu dla portów COM przedstawiliśmy we wskazówce 3. Dla modemów jest on dokładnie taki sam. Pamiętać jedynie należy, że modemy prócz zakresów wejścia-wyjścia i przerwań wykorzystują również kanały bezpośredniego dostępu do pamięci, a zatem konflikty mogą wystąpić również na tej płaszczyźnie.

DIAGNOZA 2: Konflikt zasobów może pojawić się również wtedy, kiedy na liście Menedżera urządzeń nie widać żadnego wykrzyknika. W razie wątpliwości zawsze warto to sprawdzić. W tym celu należy kliknąć dwukrotnie znajdującą się w Menedżerze urządzeń ikonę modemu i w oknie Właściwości wybrać kartę Zasoby, zanotować ich ustawienia. Następnie należy kliknąć dwukrotnie ikonę Komputer listy Menedżera urządzeń. Wyświetlone w wyniku tego okno zawierać będzie ustawienia wszystkich zasobów wszelkich urządzeń wchodzących w skład systemu komputerowego. Sprawdzić tu można wszystkie uprzednio zapisane ustawienia. Jeśli któryś z zasobów przypisany jest do dwóch różnych urządzeń, to mamy do czynienia z konfliktem, propozycję rozwiązania którego podajemy we wskazówce 3.

7. Modem nie chce współpracować z Windows

OBJAWY: W wyniku użycia funkcji Diagnostyka zamiast informacji o modemie wyświetlony zostaje jeden z komunikatów o błędzie z informacją w rodzaju "Modem nie reagujeŇ.

DIAGNOZA: W razie problemów Windows oferuje pomocną dłoń. Wystarczy wybrać przycisk Start, a następnie pozycje Ustawienia i Panel sterowania. W Panelu sterowania kliknąć dwukrotnie ikonę Modemy, a w wyświetlonym oknie Właściwości wybrać kartę Diagnostyka i kliknąć przycisk Więcej informacji...

Warto sprawdzić, czy Windows potrafi porozumieć się z modemem.

Warto sprawdzić, czy Windows potrafi porozumieć się z modemem.

Jeśli zamiast wyników diagnozy wyświetlany jest komunikat podobny do przedstawionego na rysunku, to najlepiej zrobić, co następuje:

1) sprawdzić, czy błąd dotyczy sprzętu (wskazówka 1), czy też konfliktu zasobów (wskazówka 3 oraz wskazówka 6);

2) upewnić się, że port COM jest poprawnie zainstalowany (wskazówka 2) i że

3) powodem problemu nie jest sterownik myszy (wskazówka 4). Następnie należy skontrolować, czy modem jest poprawnie zamontowany i czy jest włączony oraz czy został przez Windows odpowiednio rozpoznany i zainstalowany (wskazówka 5).