Połączenie idealne


Możliwość 1: Jeśli wszystkie wyżej wymienione przyczyny powstawania błędów zostały wykluczone, to potencjalną przyczyną problemu może pozostawać sterownik modemu. Poproś sprzedawcę lub producenta modemu o nowy sterownik do posiadanego modelu. Przed zainstalowaniem nowej wersji sterownika dobrze jest usunąć starą. W tym celu należy zaznaczyć (kliknąć raz) znajdującą się w Menedżerze urządzeń ikonę modemu, a następnie przycisk Usuń. Teraz można system zamknąć i uruchomiwszy go ponownie, zainstalować nowy sterownik modemu (wskazówka 4).

Możliwość 2: Jeśli wykonanie wyżej opisanych czynności nie przyniesie efektu, możliwe, że przyczyną problemów jest zbyt duże obciążenie łącza szeregowego. Chociaż nie powinno się to stać, gdyż na płytach głównych od wielu już lat umieszczane są wysokiej wydajności układy UART 16550a (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter, czyli Uniwersalne asynchroniczne nadajniki-odbiorniki) lub moduły kompatybilne funkcjonujące jako kontrolery łączy szeregowych, od czasu do czasu może jednak dojść do przeciążenia.

Do celów kontrolnych warto więc zmniejszyć szybkość transmisji między portem COM a modemem, co uczynić można wybierając kolejno Start /Ustawienia /Panel sterowania /Modemy. Następnie wybrać można modem i na jego karcie Ogólne kliknąć przycisk Właściwości. Spowoduje to wyświetlenie okna pozwalającego na konfigurowanie wspomnianych właściwości. Jeśli w polu Maksymalna szybkość znajduje się (standardowa) wartość "115200Ň (lub wyższa), to warto ją zmniejszyć do "56700Ň i ponowić próbę przeprowadzenia diagnostyki modemu.

Jeśli teraz modem działa, udało nam się zdemaskować sprawcę naszych problemów. W takiej sytuacji warto uaktualnić wersje BIOS-u. Warto dlatego, że Windows ma swój własny sterownik łącza, który przejmuje parametry zapisane w BIOS-ie przez producenta płyty głównej.

Możliwość 3: Jeśli mimo wykonania wszystkich powyższych czynności, nadal nie udało się nam doprowadzić do poprawnego działania modemu, oznacza to najprawdopodobniej, że problem wynika z poważnego błędu sterownika lub z błędu sprzętowego modemu poddanego diagnozie. Następną czynnością w takiej sytuacji powinno być skontaktowanie się z producentem tegoż modemu.

8. Modem zainstalowany... i nadal nic

OBJAWY: Modem został zainstalowany poprawnie, a mimo to podczas prób uruchomienia programu HyperTerminal lub sieci Dial-Up Networking wyświetlane są komunikaty sprawiające wrażenie, że modem wcale nie został zainstalowany. Ten sam problem dotyczy sytuacji, w których wybranie modemu w programie HyperTerminal jest niemożliwe.

DIAGNOZA 1: Prawdopodobnie konfiguracja interfejsu TAPI (ang. Telephone Application Programming Interface) w pliku TELEPHON.INI jest uszkodzona (patrz ramka: "Modemy: kiedy potrzebny jest jaki sterownikŇ). Często wystarcza ponowna inicjalizacja komputera. Tapiini - program, którego można w użyć tym celu, jest częścią systemu Windows. Przed użyciem go warto jednak zapisać plik C:\Windows\Telephon.ini pod inną nazwą, na przykład Telephon.bak. Teraz można kliknąć przycisk Start, wybrać polecenie Uruchom i jego oknie wpisać Tapiini a swoje polecenie potwierdzić, klikając przycisk OK. Po ponownym uruchomieniu komputera problem nie powinien wystąpić.

DIAGNOZA 2: Możliwe, że program instalacyjny dostawcy usług internetowych zmienił lub usunął dane konfiguracyjne programu Tapi znajdujące się w Rejestrze, co może prowadzić do problemów z siecią Dial-Up Networking. Przed edycją Rejestru należy zawsze, nieodwołalnie, utworzyć jego kopię zapasową. W tym celu należy skopiować znajdujące się w katalogu Windows pliki System.dat, User.dat, System.dao oraz User.dao. Pliki te mają atrybut "ukryty". Mogą więc nie być widoczne w systemie Windows. Dopóki pozostają niewidoczne, skopiowanie ich nie będzie możliwe ("odsłonić" je można wybierając polecenie Opcje... z menu Widok okna Eksploracja i zaznaczając pole wyboru Pokaż wszystkie pliki). Skopiowawszy pliki System.dat, User.dat, System.dao, User.dao w bezpieczne miejsce, można przystąpić do edycji Rejestru. W tym celu należy kliknąć przycisk Start, wybrać polecenie Uruchom... i w wyświetlone pole tekstowe wpisać regedit. W wyświetlonym w ten sposób oknie Edytora Rejestru należy wybrać klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\Telephony\Providers i jego atrybutowi o nazwie ProviderFilename0 nadać wartość TSP3216L.TSP. Jeśli wartość ta jest inna, zmienić ją można klikając dwukrotnie atrybut ProviderFilename0 i odpowiednio zmieniając pole jego wartości.

9. 16-bitowe programy nie rozpoznają modemu

OBJAWY: Korzystasz ze starszej wersji programu obsługi Terminala lub służącego do przesyłania faksów, który do tej pory (pod Windows 3.1) nie sprawiał żadnych problemów. Po zmianie systemu na Windows 95/98, nagle nie można uzyskać żadnego połączenia.

DIAGNOZA: Określenie "starsze wersje programówŇ oznacza tu wersje 16-bitowe, które nie były tworzone z myślą o współpracy z 32-bitowymi systemami, takimi jak Windows 95 czy 98. Łącze szeregowe w systemie Windows 3.1 było do tego stopnia niestabilne, że programiści musieli uciekać się do różnych wymyślnych często sposobów obchodzenia tego słabego punktu. I te właśnie sposoby, które uprzednio pozwalały na poprawne funkcjonowanie programów, po zmianie systemu uniemożliwiają je. W jaki sposób można sprawdzić, czy przyczyną obserwowanego problemu jest 16-bitowy program?