Połączenie idealne


Programy takie komunikują się z portami COM bezpośrednio, czyli bez korzystania z interfejsu TAPI (patrz ramka "Modemy: kiedy potrzebny jest jaki sterownikŇ). To samo dotyczy 32-bitowego programu HyperTerminal dostarczanego wraz z Windows 95 i 98, który w związku z tym można wykorzystać do diagnozowania problemu.

W celu uruchomienia programu HyperTerminal należy kliknąć przycisk Start i z wyświetlonego menu wybrać kolejno pozycje Programy/Akcesoria/HyperTerminal/Hypertrm. W systemie Windows 98 program ten standardowo znajduje się o jeden poziom niżej w strukturze katalogu Menu Start, aby go uruchomić, należy wybrać Akcesoria/Komunikacja /HyperTerminal/Hypertrm. Kliknięcie ikony programu powoduje otwarcie okna dialogowego Opis połączenia. Nazwa połączenia można być dowolna - załóżmy, że w pole tekst wpisujemy słowo "testŇ. Nazwę akceptujemy naciskając przycisk OK. Za pomocą listy rozwijalnej Połącz używając następnego okna (o nazwie Numer telefonu) wybrać możemy port COM, którego będzie używać (lub jak mówią niektórzy "na którym wisieć będzieŇ) wykorzystywany modem. Tu wybierzmy opcję Bezpośrednio do portu COM1 i naciśnijmy OK. W następnym oknie określić można szybkość komunikacji w bitach na sekundę - wybierzmy 9600 i kliknijmy OK. Przy dolnej krawędzi okna widoczny jest zegar liczący czas trwania połączenia.

Wpiszmy teraz polecenie "ATŇ i naciśnijmy klawisz [Enter]. Jeśli na ekranie nie widać żadnej reakcji ze strony modemu, możemy podać polecenie "ATE1Ň lub "ATV1Ň, co spowoduje wyświetlanie wprowadzanych rozkazów i reakcji modemu na nie. Jeśli po podaniu wspomnianego rozkazu na ekranie widoczny jest komunikat "OKŇ, oznacza to, że komunikacja bezpośrednia działa poprawnie, a wtedy błąd leży po stronie 16-bitowego programu. W takiej sytuacji najlepiej poszukać nowych wersji diagnozowanego programu.

10. Po zmianie modemu widać jedynie nieznane urządzenie

OBJAWY: Nowy modem został zainstalowany pomyślnie. Jednak w razie próby uzyskania połączenia z siecią Dial-Up Networking, program uparcie odmawia rozpoznania modemu.

Czasami należy zmienić format danych używany do komunikacji z modemem, aby modem rozumiał przesyłane do niego rozkazy.

Czasami należy zmienić format danych używany do komunikacji z modemem, aby modem rozumiał przesyłane do niego rozkazy.

DIAGNOZA: Dane dla modemu muszą również zostać wprowadzone do sieci Dial-Up Networking. W związku z tym utworzone musi zostać nowe połączenie, co w Windows 95 zrobić można przez wybranie kolejno Start/Programy/Akcesoria /Dial-Up Networking /Utwórz nowe połączenie. W systemie Windows 98 ścieżka dostępu do programu wygląda nieco inaczej:... Akcesoria/Komunikacja/Dial-Up Networking/Utwórz nowe połączenie. Przy okazji Windows zapisuje również dane dotyczące modemu. W związku z tym po zmianie modemu wszystkie połączenia dial-up muszą zostać usunięte i dopiero w ich miejsce można utworzyć nowe, dzięki czemu dane dotyczące nowego modemu uwzględnione będą również tu. Aby połączenie usunąć, należy jego ikonę kliknąć prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać polecenie Usuń. Nowe połączenie utworzyć można klikając dwukrotnie ikonę Utwórz nowe połączenie i odpowiednio wypełniając stosowne pola wyświetlanych kolejno okien dialogowych.

11. HyperTerminal wyświetla tylko niezrozumiałe znaki

OBJAWY: Program HyperTerminal działa. Jednak odpowiedzią na podanie rozkazu AT jest wyświetlenie na ekranie jedynie serii niezrozumiałych znaczków-krzaczków.

DIAGNOZA: Do komunikacji z modemem Windows używa formatu 8N1 (8 bitów danych, brak parzystości, 1 bit stopu). Rzadko, ale zdarza się, że modem nie potrafi poradzić sobie z tego rodzaju formatem. Warto więc sprawdzić jakie formaty danych obsługuje posiadany modem. Dane te najszybciej znaleźć można w instrukcji obsługi modemu, w rozdziale "Dane techniczneŇ lub pod hasłem "Formaty danychŇ.

Dane te ustala się w zasadzie raz dla jednego modemu, a ich określenie umożliwiają ustawienia okna Właściwości określonego modemu, do którego dostęp uzyskać można klikając ikonę Modemy w Panelu sterowania i a następnie przycisk Właściwości i kartę Połączenia, która pozwala na określenie odpowiedniego formatu danych. Aby zmiana formatu danych została uwzględniona, należy ponownie uruchomić komputer lub przynajmniej wyłączyć i ponownie włączyć modem.