Połączenie idealne


Wskazówkę, że doświadczany problem związany jest z efektywnością dysku twardego stanowi fakt, że błędy transmisji zdarzają się częściej podczas uzyskiwania dostępu do dysku twardego. W takiej sytuacji należy wyłączyć tryb przesyłania pakietów. Odpowiednie ustawienia BIOS-u firmy AMI znajdują się pod pozycją Standard CMOS Setup/Blk Mode. Omawianą opcję należy wyłączyć oddzielnie dla każdego dysku, którego problem dotyczy. W przypadku BIOS-u firmy Award opcje te znajdują się w pozycji menu BIOS features setup/IDE HDD Block Mode i można je ustawić globalnie - wszystkim dyskom przypisać takie same wartości. W BIOS-ie firmy Phoenix, opcje te znajdują się pod Main/Hard Disk N/Transfer Mode. N oznacza tu numer konfigurowanego dysku twardego (N = {1, 2, 3, 4}). Wszystkim ustawieniom warto nadać wartość standardową.

Możliwość 2: Transmisja danych może z łatwością być zakłócana przez pole magnetyczne. Pole magnetyczne może wzbudzać w przewodniku, za pomocą którego dane są przesyłane, prąd elektryczny nakładający się na sygnały i zniekształcający je. To z kolei powoduje zafałszowanie transmitowanych danych. Wpływ części elektrycznej pola elektromagnetycznego można znacznie ograniczyć za pomocą metalowej obudowy (słowo kluczowe "siatka FaradayaŇ). Jednak wpływ pola magnetycznego można ograniczyć jedynie za pomocą metalowych płytek o grubości centymetra lub specjalnych obudów z drogiego metalu "MuŇ, czyli stopu niklu z żelazem, który jest zbyt drogi, aby wykorzystywać go na rynku SOHO (małych i średnich firm oraz gospodarstw domowych).

Warto więc spróbować znaleźć potencjalne źródła zakłóceń. Przykładem takiego źródła może być lampa halogenowa z wbudowanym transformatorem. Duża liczba zwojów w transformatorach generuje najczęściej pole elektromagnetyczne o znacznej mocy. Źródłem zakłóceń może być nawet nadmierna długość kabla szeregowego. Zakłócenia w takiej sytuacji są bardziej prawdopodobne jeśli w pobliżu takiego kabla przebiegają przewody elektryczne, czy choćby nawet kabel sieci Ethernet.

14. Połączenie - Jest, czy nie ma

OBJAWY: Modem został przyłączony do komputera prawidłowo. W celu sprawdzenia poprawności działania modemu chcesz sprawdzić połączenie modemu z siecią telefoniczną. W jaki sposób to zrobić?

DIAGNOZA: Jak w większości podobnych sytuacji i tu z pomocą przychodzą polecenia AT (patrz wskazówka 1). Najpierw jednak należy uruchomić program emulacji terminalu - dołączony do Windows program HyperTerminal.

W tym celu należy kliknąć przycisk Start i z wyświetlonego menu wybrać kolejno pozycje Programy/Akcesoria /HyperTerminal/Hypertrm. W systemie Windows 98 program ten znajduje się o jeden poziom niżej w strukturze katalogu Menu Start - aby go uruchomić należy wybrać pozycje: Akcesoria/Komunikacja/HyperTerminal/Hypertrm. Kliknięcie ikony programu powoduje otwarcie okna dialogowego Opis połączenia. Nazwa połączenia można być dowolna - załóżmy, że w pole tekst wpisujemy "test2Ň. Nazwę akceptujemy naciskając przycisk OK. Za pomocą listy rozwijalnej Połącz używając następnego okna (o nazwie Numer telefonu) wybrać możemy port COM, którego używać będzie wykorzystywany modem. Tu wybierzmy opcję Bezpośrednio do portu COM1 i naciśnijmy OK. W następnym oknie określić można szybkość komunikacji w bitach na sekundę - wybierzmy 9600 i kliknijmy OK. Przy dolnej krawędzi okna widoczny jest zegar liczący czas trwania połączenia.

Następnie podać należy rozkaz ATM1L3H1, gdzie polecenia "M1Ň i "L3Ň powodują włączenie głośnika modemu i ustawienie jego głośności na poziomie maksymalnym, a "H1Ň oznacza tyle, co "słuchawkę podnieśŇ. Jeśli modem jest przyłączony poprawnie, to z głośników modemu powinien teraz dobiegać taki dźwięk, jaki słychać w aparacie telefonicznym po podniesieniu słuchawki. Słuchawkę "modemowąŇ "odłożyćŇ można za pomocą polecenia "ATH0Ň.

Przy użyciu programu HyperTerminal możemy przetestować połączenie modemu z siecią telefoniczną.

Przy użyciu programu HyperTerminal możemy przetestować połączenie modemu z siecią telefoniczną.

Możliwość 1: Jeśli nic nie słychać, to z połączeniem "jest coś nie takŇ. Czy modem połączony jest z gniazdem telefonicznym za pomocą kabla dostarczonego przez producenta? Powinien koniecznie. Jeśli mimo to modem nie działa, odłącz od linii telefonicznej faks, sekretarkę automatyczną i wszelkie inne urządzenia, wykluczając w ten sposób inne potencjalne źródła konfliktu. Jeśli w temacie poprawa nadal ni widu ni słychu, spróbuj odłączyć modem od sieci telefonicznej i wetknij w gniazdko telefon sprawdzając w ten sposób, czy błąd nie leży po stronie sieci telefonicznej lub samego gniazdka.