Połączenie idealne


Możliwość 2: Jeśli gniazdko jest w porządku, możliwe że kable modemu nie są dostosowane do standardów sieci telefonicznej obowiązujących w Polsce. Problem ten nie powinien dotyczyć modemów posiadających atest. Ale czasem się to zdarza. Rodzaj kabla najlepiej sprawdzić przy zakupie modemu, aby później uniknąć przykrych niespodzianek.

15. Modem nie odbiera sygnału wolnej linii

OBJAWY: Modem podłączony jest do aparatu telefonicznego. Podczas każdej próby skorzystania z modemu, na ekranie wyświetlany jest komunikat "Brak sygnału linii wolnejŇ.

Zmniejszenie prędkości przesyłu danych pomaga utrzymać stabilną transmisję.)

Zmniejszenie prędkości przesyłu danych pomaga utrzymać stabilną transmisję.)

DIAGNOZA: Sygnał linii wolnej niektórych aparatów telefonicznych może różnić się od sygnału linii wolnej wysyłanego przez sieć. Sygnał linii wolnej takiego telefonu nie jest rozpoznawany jako sygnał linii wolnej - stąd komunikat (czasem wyświetlany po angielsku: "No DialtoneŇ).

Rozwiązanie tego rodzaju problemu jest proste: wystarczy kliknąć dwukrotnie ikonę Modemy w Panelu sterowania, na karcie Ogólne wyświetlonego w ten sposób okna kliknąć przycisk Właściwości i na karcie Połączenie usunąć ewentualne zaznaczenie pola wyboru Czekaj na sygnał przed wybraniem numeru. Aby wprowadzone zmiany zostały uwzględnione, należy ponownie wprowadzić nową konfigurację (patrz wskazówka 10).

16. Pobieranie danych trwa bez końca, połączenie się rwie

OBJAWY: Mimo że sieć Dial-Up Networking systemu Windows wskazuje, że połączenie odbywa się ze znaczną szybkością, to dane pobierane są z sieci nie w żółwim nawet, ale w ślimaczym tempie. Poniższe uwagi dotyczą również sytuacji, w których połączenie podczas buszowania w Internecie, a zwłaszcza podczas prób odczytania poczty z konta jest często przerywane.

DIAGNOZA: Generalnie linie telefoniczne umożliwiają przesyłanie danych z prędkością 14 400 b/s. W razie zapotrzebowania na większe szybkości przesyłania, zainstalować trzeba łącze ISDN - tak przynajmniej twierdzi Telekomunikacja. Praktyka jednak wskazuje, że przy użyciu łączy analogowych możliwe jest osiągnięcie szybkości transmisji do 30, a nawet 54 kb/s. Przy czym: im szybciej dane są przesyłane, tym więcej błędów ma prawo powstać w trakcie ich przesyłania. Na początku połączenia, modemy uzgadniają szybkość, z którą obsługiwać będą realizowane połączenie. Jeśli jeden z nich wybierze zbyt wysoką prędkość transmisji, może to spowodować zerwanie połączenia, chyba, że modemy uzgodnią nową, niższą prędkość. Proces uzgadniania może trwać i do kilku minut, co powoduje drastyczne zmniejszenie szybkości transmisji danych.

W jaki sposób poradzić sobie można z tego rodzaju problemem? Najlepiej obniżać stopniowo szybkość przesyłania danych do osiągnięcia poziomu, na którym transmisje są stabilne. Do tego celu służą polecenia AT, za pomocą których zmieniać można prędkość maksymalną. Dokładne znaczenie każdego rozkazu opisane jest w instrukcji obsługi modemu i w pliku "readmeŇ dołączonym do nośnika, na którym umieszczony jest sterownik modemu. Na przykład do modemu Elsa Microlink 56K maksymalną szybkość transmisji można zmniejszyć z 56 kb/s do 48 kb/s za pomocą polecenia: "AT%G1%B48000Ň.

Czy oprogramowanie komunikacyjne do modemu wykorzystuje interfejs TAPI (patrz ramka Modemy: Jaki sterownik)?

Z TAPI korzystają programy dołączone do systemu Windows: HyperTerminal i Dial-Up Networking. W tym przypadku polecenie należy wpisać w polu Dodatkowe ustawienia okna

Zaawansowane ustawienia połączenia (które otwiera się przez kliknięcie przycisku Start i kolejno poleceń Ustawienia/Panel sterowania/Modemy, zaznaczenie właściwego modemu, kliknięcie przycisku Właściwości, wybranie karty Połączenie i kliknięcie przycisku Zaawansowane...). Polecenie, jakie należy wpisać w pole Dodatkowe ustawienia nie może zawierać liter AT (są one automatycznie dodawane przez Windows) - powinien mieć postać: "%G1%B48000Ň.

W programach, które porozumiewają się z urządzeniami zewnętrznymi poprzez łącze szeregowe - bez pomocy interfejsu TAPI - wspomniane opcje znaleźć można w menu jak Ustawienia, Konfiguracja, czy Setup.