Połączenie idealne

Podłączenie modemu, włączenie komputera i śmiganie po Sieci nie zawsze odbywa się bez problemów. Podpowiadamy, w jaki sposób systematycznie sprawdzać błędy i szybko je eliminować.


Podłączenie modemu, włączenie komputera i śmiganie po Sieci nie zawsze odbywa się bez problemów. Podpowiadamy, w jaki sposób systematycznie sprawdzać błędy i szybko je eliminować.

Do modemu często dołączona jest płyta CD-ROM, umożliwiająca uzyskanie nieodpłatnego dostępu do Internetu na okres "próbny". "Już tylko kilka chwil dzieli Cię od uzyskania dostępu do Internetu" - brzmi napis na niektórych z nich. Chwil, które czasem trwają wiele dni. Świadczy o tym liczba listów napływających do naszej redakcji.

Problemy mogą wynikać ze źle skonfigurowanego łącza szeregowego (wskazówka 1), nieodpowiedniego sterownika myszy (wskazówka 4) lub być wynikiem błędów automatycznego rozpoznawania urządzeń przez Windows 95/98 (wskazówka 3).

W razie skomplikowanego problemu, wynikającego z błędu twardego dysku lub wymagającego zainstalowania nowej wersji oprogramowania użytkowego, najlepiej skontaktować się bezpośrednio z producentem. Ale nawet wtedy nasze rady się przydadzą - zawężenie pola, którego błąd może dotyczyć, ułatwi jego rozwiązanie. Wskazówki dotyczą systemu Windows 95 i - o ile nie zaznaczyliśmy tego specjalnie - również Windows 98. Powodzenia!

1. Windows nie potrafi rozpoznać modemu

OBJAWY: Modem został poprawnie przyłączony do złącza szeregowego. Po uruchomieniu komputera kreator dodawania nowego sprzętu nie rozpoznaje automatycznie modemu.

DIAGNOZA: Powyższe objawy mogą mieć wiele różnych przyczyn. Do ich rozpoznania wykorzystać można tzw. listę poleceń AT. Kontrolę nad tymi z nich, które działają bez potrzeby instalowania sterownika modemu sprawuje modem zewnętrzny (patrz ramka: "Modemy: jaki sterownik").

Modemy: Jaki sterownik

Rodzaj potrzebnego sterownika zależy od rodzaju zainstalowanego modemu.

Modemy zewnętrzne przyłączane do złącza szeregowego będą w zasadzie działać również bez użycia sterowników. Sterowanie nimi odbywa się przy użyciu listy poleceń AT, które jako oprogramowanie przekazane zostają przez port szeregowy dalej. Dlatego funkcjami modemu sterować można bezpośrednio lub przy użyciu odpowiedniego programu użytkowego. W związku z tym, że podstawowa lista poleceń AT jest jednakowa dla wszystkich producentów modemów, Microsoft wprowadził w Windows 95 nowy interfejs programowy o nazwie TAPI (Telephone Application Programming Interface), za pomocą którego programy porozumiewają się z modemami. Każdy producent razem z modemami dostarcza dane konfiguracyjne, za pomocą których zapisane są wszelkie dane potrzebne systemowi Windows oraz interfejsowi TAPI do poprawnego komunikowania się z modemami. Dane zapisane są w pliku z rozszerzeniem inf, który nie jest sterownikiem, choć często omyłkowo jest tak określany. Podczas instalacji modemu plik z rozszerzeniem inf zostaje automatycznie skopiowany na twardy dysk.

Modem wewnętrzny działa nieco inaczej. Może on bowiem działać jedynie pod kontrolą autentycznego sterownika tworzącego wirtualny port COM. Oznacza to, że karty modemów ISA oraz PCI muszą zostać ustawione tak, jakby były połączone z portem COM, który fizycznie jednak nie istnieje. Wirtualny port COM funkcjonuje jednak dokładnie tak samo, jak jego fizyczny odpowiednik. W tym celu jednak koniecznie zainstalowany musi zostać sterownik dostarczany przez producenta modemu.

Czymś jeszcze innym są Winmodemy, tzw. (Host Based Modems), rozpowszechniane głównie w wersji OEM (Original Equipment Manufacturer), czyli w zasadzie niedostępne osobno. W związku z tym, że nie posiadają one żadnego wewnętrznego procesora, korzystają one z zasobów CPU, do czego potrzebne są kolejne sterowniki. Aby nie wprowadzać zbędnego zamieszania, przyjęliśmy w niniejszym artykule rozróżnienie miedzy sterownikami ze względu na ich typ, a nie na to, czy są one sterownikami, czy plikami.inf.

Rozpoznawanie błędów należy rozpocząć od uruchomienia komputera pod kontrolą systemu DOS (przez naciśnięcie klawisza [F8] przed załadowaniem systemu i wybranie z wyświetlonego wówczas menu pozycji Tylko linia poleceń) i od wpisania w linii poleceń rozkazu "echo ATM1L3X0DT12345 > comX". Zamiast "X" po wyrażeniu "com" wpisać należy numer portu COM (od 1 do 4), do którego przyłączony jest modem. Czynności, jakie są wykonywane w wyniku podania powyższego rozkazu, omówione są w ramce "Linia poleceń AT". Po naciśnięciu przycisku [Enter], dźwięki wybieranego numeru (czyli 12345) nie będą słyszalne (jeśli numer 12345 jest numerem abonenta sieci telefonicznej i słyszalny stanie się sygnał wolnej linii, najlepiej rozłączyć się, zanim podniesie on słuchawkę).