Poradnik: surfuj lepiej z Google Chrome

Szybkość, bezpieczeństwo i rozszerzalność - to trzy niepodważalne atuty Google Chrome. Przeczytaj, jak wyciągnąć więcej z tej przeglądarki internetowej.


Przeglądarka internetowa Google Chrome zachwyca przede wszystkim swą wydajnością. W kwestii prędkości działania wyraźnie pozostawia w tyle swoich głównych rywali - Firefoksa i Internet Explorer. Tymczasem bogaty wybór wtyczek sprawia, że pod względem uniwersalności prawie dorównuje przeglądarce Mozilli.

Dlatego warto przynajmniej wypróbować Chrome'a - tym bardziej, że jest dostępna bezpłatnie. Działa w środowiskach Windows XP, Vista i 7.

Zobacz również:

  • Chrome pochłania za dużo RAM? Spokojnie, wkrótce przejdzie na dietę

1. Błyskawiczne wyszukiwanie poprzez pasek adresu

Niepozorny pasek adresu w Google Chrome potrafi znacznie więcej, niż tylko przetwarzać adresy internetowe wpisywane przez użytkownika. Przede wszystkim pełni ponadto funkcję wyszukiwarki internetowej. Gdy wprowadzisz w polu paska dowolne pojęcie i potwierdzisz klawiszem [Enter], Chrome przekaże je automatycznie do domyślnej wyszukiwarki internetowej. Możesz ją zmienić w każdej chwili, klikając ikonę klucza maszynowego w prawym górnym narożniku okna i wskazując polecenie Opcje. Na karcie Podstawy znajdziesz sekcję Domyślna wyszukiwarka, w której możesz wybrać jedną z kilku predefiniowanych wyszukiwarek internetowych. Po kliknięciu przycisku Zarządzaj można uzupełnić listę o dowolną inną wyszukiwarkę. Wystarczy kliknąć przycisk Dodaj, a następnie wpisać nazwę i adres URL.

Poradnik: surfuj lepiej z Google Chrome
Oprócz tego możesz definiować swoje własne skróty przywołujące poszczególne wyszukiwarki. Z reguły Chrome wstawia każdą witrynę, która dysponuje obsługiwaną przezeń funkcję wyszukiwania, na listę wyboru.

Oto przykład. Od momentu, gdy odwiedzisz internetowy leksykon Wikipedia, jego adres będzie figurował na liście wyszukiwarek. Przywołaj tę listę, klikając prawym przyciskiem w dowolnym miejscu paska adresu i wybierając polecenie Edytuj wyszukiwarki w menu podręcznym. Wskaż wpis Wikipedia (pl) na liście Opcje domyślnej wyszukiwarki i kliknij przycisk Edycja. Teraz wpisz żądany skrót, np. w w polu Słowo kluczowe. Gdy potwierdzisz zmianę przyciskiem OK, będziesz mógł szukać w zasobach Wikipedii bezpośrednio z poziomu pola adresu w przeglądarce Chrome. Wystarczy wpisać zdefiniowany uprzednio skrót, a za nim poszukiwane pojęcie, np. w borelioza. W podobny sposób możesz ułatwić sobie korzystanie z innych wyszukiwarek.

Witryny internetowe, które nie zapewniają własnej wyszukiwarki, możesz przeszukiwać tylko strona po stronie, naciskając klawisz [F3] lub stosując skrót klawiaturowy [Ctrl F].

2. Obliczanie i przeliczanie za pomocą paska adresu

Jeżeli ustawiłeś Google jako domyślną wyszukiwarkę internetową (patrz poprzednia porada), możesz wykonywać obliczenia arytmetyczne i przeliczać pomiędzy dowolnymi jednostkami miar bezpośrednio z poziomu pola adresu przeglądarki Chrome. Jest to możliwe dzięki zdolnościom wyszukiwarki Google, do której Chrome automatycznie przekazuje zapytania wprowadzone przez użytkownika.

Można nie tylko korzystać z podstawowych operacji arytmetycznych dodawanie (klawisz [+]), odejmowanie (klawisz [-]), mnożenie (klawisz [*]) i dzielenie (klawisz [/]). Chrome przekazuje także trudniejsze zadania takie jak np. 10! (silnia 10) czy 2^32 (2 do potęgi 32).

Jeżeli znasz angielskie odpowiedniki jednostek miary, możesz dokonywać błyskawicznych przeliczeń. Operator tej funkcji nosi nazwę in. Na przykład, aby przeliczyć 20 cali na metry, należy wpisać 20 inches in meter. Podobnie przelicza się waluty, np. 100 Dollar in Euro. Bieżący kurs serwis pobiera z głównej siedziby Citibanku, która mieści się w Nowym Yorku.

3. Obsługa przeglądarki Chrome za pomocą myszy

Gdy Chrome upora się z pobieraniem pliku z Internetu, wyświetli go w postaci ikony w lewym dolnym narożniku. Można ją kliknąć i przeciągnąć (z naciśniętym przyciskiem myszy) w dowolne miejsce - np. do żądanego folderu docelowego w oknie Eksploratora Windows.

W podobny sposób możesz postępować z obrazkami publikowanymi na stronach internetowych. Oprócz tego możesz zmieniać kolejność otwartych stron internetowych, przemieszczając ich tzw. karty za pomocą myszy w obrębie okna przeglądarki Chrome. Jeśli wyciągniesz jedną z kart poza obręb okna, Chrome otworzy daną stronę internetową w nowym oknie. Okaże się to praktyczne, gdy zechcesz mieć szybki, wygodny dostęp np. do strony ze spisem pozostałych stron, w drugim oknie zaś przeskakiwać zależnie od potrzeb między odwiedzanymi witrynami. To rozwiązanie przyda ci się także, jeśli wolisz przechodzić z jednej karty na drugą za pomocą klawiszy [Ctrl Tab], a chciałbyś mieć otwartą inną stronę, do której dostaniesz się błyskawicznie, naciskając klawisze [Alt Tab].

4. Automatyczne wczytywanie stron podczas uruchamiania

Poradnik: surfuj lepiej z Google Chrome
Jeśli chcesz, aby tuż po uruchomieniu przeglądarka Chrome samodzielnie otwierała podane przez ciebie strony internetowe, aplikacja wyświetli je na oddzielnych kartach. Adresy żądanych witryn trzeba podać w oknie konfiguracyjnym przeglądarki. Kliknij więc ikonę klucza płaskiego i wskaż polecenie Opcje. Upewnij się, że jest otwarta karta Podstawy. Zaznacz opcję Otwórz następujące strony w rubryce Po uruchomieniu. Uzupełnij domyślnie pustą listę o witryny, które mają być przywoływane automatycznie, klikając przycisk Dodaj i wpisując adres URL. Strony internetowe będą wyświetlane na kartach w takiej kolejności, w jakiej figurują na liście.