Poszukiwania w Wordzie 97 - ciąg dalszy

We wczorajszej poradzie zajęliśmy się wyszukiwaniem dokumentów w Wordzie 97. Dziś zamieszczamy dodatkowe porady i uwagi.

We wczorajszej poradzie zajęliśmy się wyszukiwaniem dokumentów w Wordzie 97. Dziś zamieszczamy dodatkowe porady i uwagi.

W sposób opisany we wczorajszej poradzie można definiować wiele kryteriów wyszukiwania. Podstawowy element mieści się za każdym razem w polu listy Właściwość. W zależności od niego edytor automatycznie dobiera operatory, które znajdują się w polu Warunek. Dzięki temu można odnajdywać dokumenty określonych autorów (właściwość Autor), pliki o ustalonej liczbie znaków (np. nie mniejszej niż, właściwość Liczba znaków i spacji), o określonej dacie utworzenia (właściwość Data utworzenia) lub modyfikacji (właściwość Ostatnio zmieniony), a nawet czasie edycji (właściwość Całkowity czas edycji). Opcja ta przydaje się szczególnie w sytuacji, gdy liczba znalezionych plików jest nadal zbyt duża i trzeba bardziej sprecyzować swoje życzenia. Jako kryterium można również podać słowa kluczowe, tematy, kategorie i komentarze zdefiniowane na karcie Podsumowanie właściwości pliku (menu Plik - Właściwości).

Jeżeli często poszukujesz plików spełniających te same warunki, warto zachować wybrane uprzednio kryteria. Kliknij w tym celu przycisk Zaawansowane i Zapisz wyszukiwanie. Word 97 nie zapisze na dysku nazw odnalezionych plików, lecz wszystkie kryteria wybrane w oknie Szukanie zaawansowane. Aby przywołać jedno z zachowanych wyszukiwań, wystarczy kliknąć przycisk Otwórz wyszukiwanie. Istnieje szybsza metoda otwierania wyszukiwań. Wybierz menu Start - Otwórz, po czym kliknij przycisk Polecenia i ustawienia, który znajduje się po prawej stronie górnego paska ikon. Na ekranie rozwinie się lista poleceń podobna do menu podręcznego. Ostatnia pozycja, Zapisane wyszukiwania, zawiera alfabetyczne zestawienie wszystkich wyszukiwań i daje doń bezpośredni dostęp.