Powerpoint 2003/2007/2010 - indywidualny symbol przy wyliczaniu

Własny znak wypunktowania nadaje poszczególnym wierszom wyliczenia specjalną, osobistą nutę. Ale jak stosować dowolną grafikę w wyliczeniach?

PowerPoint zapewnia bogaty repertuar własnych znaków wypunktowywania, jednak w razie potrzeby możesz użyć dowolnego obrazka jako taki znak.

PowerPoint zapewnia bogaty repertuar własnych znaków wypunktowywania, jednak w razie potrzeby możesz użyć dowolnego obrazka jako taki znak.

Wybieranie pliku graficznego. Kliknij w obrębie przygotowywanego slajdu. Teraz kliknij strzałkę obok ikony Punktory w lewym górnym narożniku sekcji Akapit na wstążce Narzędzia główne. W PowerPoincie 2003 funkcja ta znajduje się w menu Format. Wskaż polecenie Punktory i numeracja. Kliknij przycisk Obraz, a w kolejnym oknie przycisk Importuj. W następnym oknie dialogowym przeskocz do folderu zawierającą grafikę, którą chcesz użyć jako znak wypunktowania. Może to być np. firmowe logo, ilustracja lub nawet fotografia. Zaznacz żądany plik i kliknij przycisk Dodaj.

Używanie nowego znaku wyliczenia. W ten sposób powrócisz do okna Punktor obrazu. Teraz na jego liście widnieje wskazany przez ciebie plik graficzny. Być może musisz przewinąć zawartość okna, aby ujrzeć swój nowy znak wyliczania. Zaznacz go i potwierdź przyciskiem OK, aby go użyć.

Teraz możesz stosować swój nowy znak wyliczania jak każdy inny. Pojawi się automatycznie w kolejnym wierszu wyliczenia, gdy naciśniesz klawisz [Enter]. W następnych slajdach i/lub prezentacjach jeszcze łatwiej dostaniesz się do swojego znaku wyliczania.