Problemy ze słownikami

Jeśli zdarza nam się pisać teksty w obcym języku, irytujące może się okazać automatyczne sprawdzanie poprawności pisowni, standardowo aplikowane przez Worda każdemu dokumentowi - podkreślone na czerwono wyrazy nie ułatwiają edycji.


Jeśli zdarza nam się pisać teksty w obcym języku, irytujące może się okazać automatyczne sprawdzanie poprawności pisowni, standardowo aplikowane przez Worda każdemu dokumentowi - podkreślone na czerwono wyrazy nie ułatwiają edycji.

W tekstach z dużą ilością cytatów wyłącz sprawdzanie pisowni na niektórych obszarach tekstu.

W tekstach z dużą ilością cytatów wyłącz sprawdzanie pisowni na niektórych obszarach tekstu.

Możemy wyłączyć sprawdzanie na jakiś czas. Wystarczy w tym celu przejść do Narzędzia - Opcje na zakładkę Pisownia i gramatyka, wyczyścić opcję Sprawdzanie pisowni w trakcie pisania i kliknąć przycisk OK.

Sporo problemów mogą sprawić teksty mieszane, w których często występują obcojęzyczne cytaty lub słownictwo specjalistyczne. Nie warto całkowicie wyłączać sprawdzania poprawności pisowni, gdyż pozbywamy się w ten sposób dobrego narzędzia i znacznie trudniejsze stanie się przygotowanie tekstu. Można natomiast wyłączyć sprawdzanie pisowni w odniesieniu do danego wycinka tekstu. Należy w tym celu zaznaczyć wybrany obszar, np. cytat i przejść do Narzędzia - Język - Określ język. Z listy Oznacz zaznaczony tekst jako wybierz pozycję pierwszą, czyli bez sprawdzania i kliknij przycisk OK, aby potwierdzić operację. Od tej chwili zaznaczony tekst nie będzie brany pod uwagę podczas sprawdzania poprawności pisowni.

Jeżeli przygotowujesz tekst w obcym języku, wyłącz poprawianie pisowni.

Jeżeli przygotowujesz tekst w obcym języku, wyłącz poprawianie pisowni.

Jeżeli często przygotowujesz teksty w obcych językach, warto postarać się o słownik. Najlepiej byłoby zaopatrzyć się w odpowiedni słownik Worda (w standardowej instalacji Worda znajdziemy słownik polski i angielski). Jeżeli podczas pracy chcemy korzystać jednocześnie z kilku słowników, należy powiadomić o tym Worda. Przejdź do Narzędzia - Opcje na zakładkę Pisownia i gramatyka. Kliknij przycisk Słowniki. Teraz możesz zaznaczyć wybrane słowniki lub dodać nowe, korzystając z przycisków Nowy i Dodaj. W trakcie dalszej pracy zmiana bieżącego słownika jest prosta - wystarczy przejść do Narzędzia - Opcje na zakładkę Pisownia i gramatyka i wybrać odpowiedni słownik z rozwijanej listy Słownik użytkownika.

Teksty specjalistyczne wymagają często fachowej terminologii. Warto przygotować własny słownik na potrzeby tekstów o charakterze naukowym, medycznym czy informatycznym, zwłaszcza jeśli z tego samego komputera, a więc i edytora tekstów, korzysta kilka osób, z których nie wszystkie używają "chińszczyzny".

Nie musimy na szczęście tworzyć takiego słownika od zera. Przejdź do Narzędzia - Opcje na zakładkę Pisownia i gramatyka i kliknij przycisk Słowniki. Użyj teraz przycisku Dodaj. W kolejnym oknie zaznacz istniejący już tam słownik (CUSTOM.DIC) i kliknij go prawym przyciskiem myszy. Z menu podręcznego wybierz opcję Otwórz jako kopię. Powrócisz do okna Słowniki niestandardowe. Ponownie użyj przycisku Dodaj. Tym razem kliknij prawym przyciskiem myszy plik o nazwie Kopia pliku CUSTOM.DIC, wybierz z menu podręcznego opcję Zmień nazwę i podaj nową nazwę pliku, np. MEDYCZNY.DIC. Dwukrotnie kliknij przycisk OK. Z powrotem w oknie Słowniki niestandardowe zaznacz pole Kopia pliku CUSTOM.DIC i kliknij przycisk Usuń. Jeszcze raz użyj przycisku Dodaj, następnie zaznacz nowy plik i kliknij przycisk OK.

Zaznacz nowy słownik na liście Słowniki niestandardowe i kliknij OK. Znajdziesz się z powrotem w oknie Opcje. Wybierz z listy Słownik użytkownika nowy słownik. Pamiętaj, aby włączyć automatyczne sprawdzanie pisowni.

Od tej pory, gdy podczas sprawdzania pisowni ([F7] lub Narzędzia - Pisownia) dodasz nowy wyraz do słownika, zostanie on umieszczony w Twoim słowniku. W opisany tu sposób możesz swobodnie zarządzać słownikami, a nawet tworzyć na podstawie starych zupełnie nowe. Słowniki Worda to zwykłe pliki tekstowe - mogą więc być z powodzeniem modyfikowane nawet w Notatniku, ale wygodniej jest użyć polecenia Narzędzia - Opcje, przejść na zakładkę Pisownia i gramatyka, kliknąć przycisk Słowniki, a następnie zaznaczyć wybrany do edycji słownik i kliknąć przycisk Edytuj. Będziemy wtedy mieli możliwość wprowadzenia zmian do słownika bezpośrednio z Worda.