Prosty schowek

Jak doprowadzić do porządku pasek Schowka i ograniczyć jego funkcjonalność do minimum, tak aby był w stanie mieścić tylko pojedynczy element i nie przeszkadzał nam w pracy?

Pakiety Office 2000, XP i 2003 dysponują rozbudowaną wersją Schowka. Za pomocą kombinacji klawiszy [Ctrl C] możemy umieszczać w nim maksymalnie 12 obiektów (w wersjach XP i 2003 aż 24). Jeśli nie potrzebujemy tak pojemnego Schowka, możemy ograniczyć jego funkcjonowanie.

Aby zdegradować zaawansowany Schowek w Office 2000 do prostego, musimy pogrzebać w Rejestrze. Przechodzimy do klucza:

"HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\

Office\9.0\Common\General"

Tworzymy wartość DWORD o nazwie "AcbControl", po czym klikamy ją dwukrotnie i przydzielamy cyfrę 1 w polu Dane wartości. Gdy zamkniemy i ponownie uruchomimy aplikację Office'a, Schowek zapomni o dotychczasowych możliwościach i będzie służył jak zwyczajny Schowek systemu Windows.

Edycjom XP i 2003 producent zafundował funkcję, która pozwala wygodnie zmieniać rodzaj Schowka. Wskazujemy menu Edycja | Schowek pakietu Office. Wówczas edytor wyświetli bieżącą zawartość Schowka w okienku zadań przy prawej krawędzi obszaru roboczego. Klikamy przycisk Opcje przy dolnej krawędzi okna i usuwamy zaznaczenie wiersza Pokaż automatycznie Schowek pakietu Office.

W razie potrzeby możemy przywrócić rozszerzony Schowek. W Office 2000 wystarczy kliknąć menu Widok | Paski narzędzi | Schowek, a w Office XP i 2003 menu Edycja | Schowek pakietu Office.

Office 2000, XP, 2003