Protokoły internetowe

Wymiana danych w Internecie odbywa się przy użyciu protokołu TCP/IP. Jednak podczas definiowania nowego połączenia Dial-Up Networking system uaktywnia wszystkie zainstalowane protokoły (np. NetBEUI czy IPX), co obniża wydajność połączeń...

Wymiana danych w Internecie odbywa się przy użyciu protokołu TCP/IP. Jednak podczas definiowania nowego połączenia Dial-Up Networking system uaktywnia wszystkie zainstalowane protokoły (np. NetBEUI czy IPX), co obniża wydajność połączeń. Dlatego uruchom program Dial-Up Networking i przywołaj właściwości danego połączenia. Następnie wybierz kartę Typy serwerów i usuń zaznaczenie wszystkich pól wyboru w rubryce Dozwolone protokoły sieciowe oprócz pola protokołu TCP/IP.