Przeglądanie plików bez otwierania

Edytor Word 97 oferuje podgląd dokumentów bez konieczności otwierania określonych plików.

Edytor Word 97 oferuje podgląd dokumentów bez konieczności otwierania określonych plików. Kliknij menu Plik I Otwórz lub wciśnij klawisze [Ctrl O]. Przy górnej krawędzi okna ujrzysz pasek ikon, wśród nich m.in. Lista, Szczegóły, Właściwości i Podgląd. Klikając je zmienisz sposób wyświetlania plików w ramce, która znajduje się tuż poniżej. Najprostszy widok uzyskasz kliknięciem przycisku Lista. W tym trybie edytor wyświetla jedynie nazwy katalogów i plików z rozszerzeniami - tylko te, które spełniają kryteria podane we wszystkich polach w dole okna i kryjących się za przyciskiem Zaawansowane (patrz powyżej). O połowę mniej plików ujrzysz w widoku Szczegóły. Za to obok nazw dokumentów pojawią się takie informacje jak rozmiar w KB, typ pliku (wg typów zarejestrowanych w Explorerze - patrz menu Widok | Opcje folderów, karta Typy plików).

Na uwagę zasługują dwie pozostałe ikony. Po kliknięciu Właściwości ramka zostanie podzielona na dwie części. W prawej Word wyświetli szereg informacji dotyczących podświetlonego pliku. Znajdziesz w niej m. in. tytuł (domyślnie: pierwszy wiersz dokumentu), imię i nazwisko autora, szablon, datę utworzenia i ostatniej modyfikacji oraz dane statystyczne (liczbę znaków, wyrazów, wierszy i akapitów). Gdy klikniesz przycisk Podgląd, w prawej części ramki możesz przeglądać całą zawartość dokumentu w trybie tekstowym. Możliwe jest również oglądanie w trybie graficznym. Otwórz żądany dokument i wybierz menu Plik | Właściwości. Na dole karty Podsumowanie znajduje się pole wyboru Zapisz obraz podglądu. Zaznacz je, a w oknie Otwórz będzie pojawiać się pierwsza strona dokumentu z zachowaniem układu graficznego. Niestety nie można powiększyć widoku strony, a miniaturowe rozmiary sprawiają, że zawartość jest nieczytelna. Zauważ, że korzystanie z tej opcji zwiększa rozmiar dokumentów zapisywanych na dysku. Aby powrócić do widoku w trybie tekstowym, przywołaj ponownie właściwości pliku, po czym usuń zaznaczenie pola Zapisz obraz podglądu.