Przesyłanie "namiarów"

Jak w prosty sposób przesłać z Outlooka 2000, dane kontaktowe osoby z twojej książki adresowej.

Otwórz folder Kontakty, kliknij wybraną pozycję prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu podręcznego przycisk Prześlij Dalej. Outlook automatycznie wygeneruje nową wiadomość e-mail – wystarczy, że teraz wpiszesz adres osoby, do której chcesz przesłać wybrane dane i wysłać maila. Jeśli osoba, do której wysyłasz wiadomość używa Outlooka, otrzyma pełen zestaw informacji.